Get Adobe Flash player

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG NĂM 2018

Thông tin tuyển dụng

Trung tâm Thông tin và Ứng dụng tiến bộ KHCN Bình Thuận đang có nhu cầu tuyển dụng bảo vệ tại Khu thực nghiệm Công nghệ sinh học.

Độ tuổi: Trong độ tuổi lao động, ưu tiên nam, lương thỏa thuận.

 

Liên hệ: 0252. 3751004 (trong giờ làm việc từ thứ 2 đến thứ 6).

Thông báo

158573