Get Adobe Flash player

Xem xét hỗ trợ kinh phí cho các cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ

Theo dự thảo Thông tư đang được Bộ Tài Chính lấy ý kiến, mức kinh phí hỗ trợ tối đa không vượt quá...

Hội nghị Ủy ban Khoa học và Công nghệ ASEAN lần thứ 72 (COST-72) và các cuộc họp liên quan

Hội nghị Ủy ban Khoa học và Công nghệ ASEAN lần thứ 72 (COST-72) và các cuộc họp liên quan

Trong thời gian từ ngày 22-25/5/2017, Hội nghị Ủy ban Khoa học và Công nghệ (KH&CN) ASEAN lần...

Tôn vinh doanh nghiệp sáng tạo, ứng dụng CN xanh

Tối 22/5/2017, tại Hà Nội, đã diễn ra lễ tôn vinh “Doanh nghiệp sáng tạo, ứng dụng công nghệ thân...

 • Xem xét hỗ trợ kinh phí cho các cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ

  Tuesday, 30 May 2017 03:31
 • Hội nghị Ủy ban Khoa học và Công nghệ ASEAN lần thứ 72 (COST-72) và các cuộc họp liên quan

  Hội nghị Ủy ban Khoa học và Công nghệ ASEAN lần thứ 72 (COST-72) và các cuộc họp liên quan

  Tuesday, 30 May 2017 03:40
 • Tôn vinh doanh nghiệp sáng tạo, ứng dụng CN xanh

  Tuesday, 30 May 2017 03:44

Thông báo

005192