Get Adobe Flash player
 • Bản tin Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo số 42.2019

  Bản tin Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo số 42.2019

  Wednesday, 06 November 2019 02:19
 • Đề tài "Xây dựng mô hình bảo tồn và khai thác các tài sản trí tuệ trong lĩnh vực ẩm thực Bình...

  Tuesday, 05 November 2019 07:57
 • Sổ tay 06 món ăn và đặc sản quà tặng Bình Thuận

  Sổ tay 06 món ăn và đặc sản quà tặng Bình Thuận

  Tuesday, 05 November 2019 07:20
 • Mẫu phiếu thông tin về ứng dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN

  Mẫu phiếu thông tin về ứng dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN

  Thursday, 31 October 2019 08:25
 • Bản tin Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo số 41.2019

  Bản tin Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo số 41.2019

  Thursday, 31 October 2019 01:25

Sản phẩm khoa học công nghệ

Thông báo đến các bệnh viện, trung tâm y tế, cơ sở X-quang y tế trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Thông báo đến các bệnh viện, trung tâm y tế, cơ sở X-quang y tế trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Trung tâm Thông tin và Ứng dụng tiến bộ KHCN Bình Thuận (Trung tâm). Xin trân trọng thông báo đến các bệnh viện, trung tâm y tế, cơ sở X-quang y tế trên địa bàn tỉnh. Về việc tạm ngưng thực hiện hoạt động dịch vụ kiểm định thiết bị an toàn bức xạ trong thời gian từ ngày 01/09/2017 đến hết ngày 30/09/2...

Loading...

Chương trình Khoa học công nghệ

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt Chương trình Thông tin và Truyền thông Khoa học và Công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2016 – 2020.

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt Chương trình Thông tin và Truyền thông Khoa học và Công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2016 – 2020.

Truyền thông khoa học và công nghệ đang ngày càng khẳng định vị trí quan trọng trong việc đưa các thông tin, kết quả nghiên cứu KHCN đi vào đời sống và sản xuất của nhân dân. Nắm bắt tầm quan trọng của công tác này, tháng 3/2016, UBND tỉnh Bình Thuận đã ban hành Quyế...

Loading...

Thông báo

201530