-->

Triển khai bộ công nghệ phòng, chống dịch covid 19 trong tình hình mới

Sở Khoa học và Công nghệ nhận được Công văn số 437 /STTTTBCVT&CNTT ngày 18/5/2021 về việc triển khai áp dụng các giải pháp công...

Sở Khoa học và Công nghệ rà soát, đánh giá TTHC và xây dựng phương án phân cấp, phương án đơn giản hóa TTHC năm 2021

y 12/10/2021 bộ Khoa học và Công nghệ ban hành công văn 2845/BKHCN-VP về việc yêu cầu rà soát, đánh giá TTHC và xây dựng...

EU KIỂM SOÁT CHẶT CÁC CHẤT GÂY UNG THƯ TRONG THỰC PHẨM

EU KIỂM SOÁT CHẶT CÁC CHẤT GÂY UNG THƯ TRONG THỰC PHẨM

Ngày 11/8/2021, Ủy ban châu Âu (EC) thông báo các biện pháp sẽ được áp dụng từ ngày 30/8/2021 đối với mức chì tối đa cho...

Mẫu đăng cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Bình Thuận lần thứ 15 (2021-2022)

Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Bình Thuận được Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh (cơ quan Thường trực Ban Tổ chức...

DANH MỤC LUẬN VĂN TIẾN SĨ, THẠC SĨ, CKI, CKII THU THẬP NĂM 2021

 STT  Tên  Luận Văn  01 Nguyễn Ngọc Phúc  Khảo sát đa dạng di truyền của một số giống dê nuôi ở miền nam Việt...

  • Triển khai bộ công nghệ phòng, chống dịch covid 19 trong tình hình mới

  • Sở Khoa học và Công nghệ rà soát, đánh giá TTHC và xây dựng phương án phân cấp, phương án đơn giản...

  • EU KIỂM SOÁT CHẶT CÁC CHẤT GÂY UNG THƯ TRONG THỰC PHẨM

    EU KIỂM SOÁT CHẶT CÁC CHẤT GÂY UNG THƯ TRONG THỰC PHẨM

  • Mẫu đăng cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Bình Thuận lần thứ 15...

  • DANH MỤC LUẬN VĂN TIẾN SĨ, THẠC SĨ, CKI, CKII THU THẬP NĂM 2021

454342