Get Adobe Flash player

Hệ thống đánh dấu mã vạch DNA mini để xác thực các sản phẩm các đã qua chế biến. Phần 1

Gian lận thực phẩm bằng cách thay thế loài là một nguy cơ đang nổi lên do chuỗi cung cấp lương thực toàn cầu và các vấn đề an toàn thực phẩm tiềm ẩn ngày càng tăng. Gian lận lương thực kinh tế bị vi phạm khi thực phẩm được đưa ra thị trường, vì lợi ích về tài chính, với ý định đánh lừa người tiêu dùng1. Do nhu cầu và sự toàn cầu hóa nguồn cung thủy sản ngày càng gia tăng, nhiều loài cá đang bị làm giả trên thị trường2. Trên thực tế, Danh sách Hải sản từ Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) có hơn 1.700 tên thị trường được chấp nhận có thể được sử dụng để dán nhãn hải sản trong thương mại liên tiểu bang ở Hoa Kỳ3.

Đọc tiếp...

Những nguy cơ biến đổi khí hậu và các lựa chọn thích nghi qua các chuỗi cung ứng hải sản Úc. Phần 18

Sự phê duyệt về đạo đức có được từ Ủy ban Đạo đức Tasmania và được coi là rủi ro tối thiểu (số tham chiếu 002/2012). Chúng tôi đánh giá cao sự đóng góp của các bên liên quan trong chuỗi cung ứng đã tham gia vào các cuộc phỏng vấn và để tạo điều kiện tiếp xúc bổ sung. Dự án Marine NARP 2011/233 này đã được tài trợ bằng cách gây quỹ từ FRDC – DCCEE đại diện cho Chính phủ Úc. Các cuộc thảo luận với Rodrigo Bustamante, Stewart Frusher, Sarah Jennings, Ana Norman-Lopez, Sean Pascoe, Olivier Thébaud và Linda Thomas đã giúp tập trung thu thập và phân tích dữ liệu.

Đọc tiếp...

Những nguy cơ biến đổi khí hậu và các lựa chọn thích nghi qua các chuỗi cung ứng hải sản Úc. Phần 17

Phương pháp và nghiên cứu theo trường hợp điển hình 

Nghiên cứu nhận thức xã hội

Chính sách có thể hướng dẫn ứng phó khí hậu ở nhiều điểm dọc theo một chuỗi cung ứng. Trong các ngành nghề chế biến thủy sản được kiểm tra ở đây, các tác động về khí hậu và các phương án ứng phó có thể có trong chuỗi cung ứng không được chứng minh rõ ràng và do đó có thể các nhà hoạch định chính sách không được thông báo rõ về các rào cản chính sách và các cơ hội.

Đọc tiếp...

Những nguy cơ biến đổi khí hậu và các lựa chọn thích nghi qua các chuỗi cung ứng hải sản Úc. Phần 16

Phương pháp và nghiên cứu theo trường hợp điển hình

Nghiên cứu nhận thức xã hội

Sự hợp tác từ lâu đã được công nhận là động lực cho lợi thế cạnh tranh bền vững (Fearne và cộng sự, 2012; Soosay và cộng sự., 2012) và tùy thuộc vào lòng tin và cam kết lẫn nhau. Khi quan điểm biến đổi khí hậu bắt nguồn từ các hệ thống niềm tin và các giá trị (Kahan, 2010), thì sự ứng phó mang tính hợp tác trong các chuỗi không phải là một nhiệm vụ đơn giản

Đọc tiếp...

Những nguy cơ biến đổi khí hậu và các lựa chọn thích nghi qua các chuỗi cung ứng hải sản Úc. Phần 15

Thảo luận

Trong khi việc thực hiện một số hoạt động ứng phó không cần phải trì hoãn vì đó là những lựa chọn có lợi cho cả hai bên (ví dụ, Grafton, 2010, Bell và cộng sự, 2013), các khung thời gian đối với ứng phó khí hậu dài hơn nhiều so với các chiến lược thường được thực hiện bởi ngành thủy sản (ví dụ các chiến dịch tiếp thị, các chứng chỉ xanh). Các chiến lược hiện tại không chỉ trong khung thời gian ngắn hơn mà còn có thể được thực hiện bởi một thành phần duy nhất của chuỗi

Đọc tiếp...

Thông báo

396876