Get Adobe Flash player

Quy trình nuôi thành thục và đẻ trứng của tôm thẻ chân trắng nhập khẩu trong ấp nở quy mô thương mại ở bờ biển Đông Nam Ấn Độ. Phần 9

Kết quả và thảo luận

Việc cho thức ăn ưu thế hơn trong các trại sản xuất giống tôm và trong các thử nghiệm nuôi tôm bố mẹ sử dụng các loại thức ăn tươi như giun biển (polychaetes), mực, nhuyễn thể hai mảnh vỏ (vẹm, nghêu, và hào), các loài giáp xác (tôm, cua, artemia) và cá. Việc cho ăn giun biển có thể làm tăng khả năng sinh sản của tôm do thành phần dinh dưỡng cao, hàm lượng axit béo chưa no cao (ví dụ axit arachidonic) và sự có mặt của các hoocmon sinh sản [31]. Polychaetes

Đọc tiếp...

Quy trình nuôi thành thục và đẻ trứng của tôm thẻ chân trắng nhập khẩu trong ấp nở quy mô thương mại ở bờ biển Đông Nam Ấn Độ. Phần 8

Nhìn chung, tỷ lệ thụ tinh rất cao nhưng tỷ lệ ấp nở ở mức thấp bất ngờ. Nhiều yếu tố như chất lượng nước thấp, thời gian chiếu sáng không phù hợp, số lượng hoặc chất lượng thức ăn không đủ hoặc thậm chí kiểu gen của tôm bố mẹ có thể có tỷ lệ nở thấp [26]. Chúng ta biết rõ rằng dinh dưỡng là một trong những yếu tố chính ảnh hưởng đến sự phát triển cơ quan sinh dục ở tôm (Bảng 2)

Đọc tiếp...

Quy trình nuôi thành thục và đẻ trứng của tôm thẻ chân trắng nhập khẩu trong ấp nở quy mô thương mại ở bờ biển Đông Nam Ấn Độ. Phần 7

Kết quả và thảo luận

Kỹ thuật cắt mắt vẫn là phương pháp phổ biến và hiệu quả nhất để kích thích sự thành thục của buồng trứng ở loài tôm penaeid. Giống như các loài khác [3,20-22] kỹ thuật cắt mắt đã được tìm thấy là kỹ thuật tốt nhất trong sự trưởng thành và đẻ trứng của tôm thẻ chân trắng Thái Bình Dương L. vannamei. Cùng quan điểm với [21,22], việc cắt mắt tạo ra năng suất sinh sản và sản xuất trứng nhiều hơn, nhưng tỷ lệ thụ tinh và tỷ lệ nở càng cao trong nghiên cứu hiện tại của chúng tôi

Đọc tiếp...

Quy trình nuôi thành thục và đẻ trứng của tôm thẻ chân trắng nhập khẩu trong ấp nở quy mô thương mại ở bờ biển Đông Nam Ấn Độ. Phần 6

Hiệu suất sinh sản

Một khía cạnh quan trọng của nghiên cứu này là về ảnh hưởng của số con đẻ trứng đối với sự phát triển và thành thục của tôm dưới điều kiện nuôi nhốt. Nghiên cứu này nhằm mục đích lấp đầy khoảng trống trong ngành nuôi trồng thuỷ sản. Năng suất ấu trùng là một phân số của số lượng trứng mỗi lần sinh sản. Khi kích thước của tôm mẹ tăng từ 30 gm  đến 52 gm (Bảng 1), số trứng trung bình trên mỗi lần sinh sản tăng từ 150.000 lên 400.000. Mặc dù tôm mẹ ngày càng lớn hơn trong giai đoạn nghiên cứu (Bảng 1)

Đọc tiếp...

Quy trình nuôi thành thục và đẻ trứng của tôm thẻ chân trắng nhập khẩu trong ấp nở quy mô thương mại ở bờ biển Đông Nam Ấn Độ. Phần 5

Sự đẻ trứng và ấp nở của đàn tôm bố mẹ: Thu thập các tôm mẹ đã giao phối (những con này có 2 túi tinh trùng tiếp xúc với thắt lưng của chúng) từ bể giao phối. Những người sinh sản đã tụ tinh được nhúng trong formalin 100 ppm khoảng vài phút. Sau khi tắm bằng formalin, tôm mẹ được rửa sạch bằng nước biển và đặt vào các bể sinh sản. Trong mỗi bể sinh sản 500 L nước được xử lý với EDTA 10 ppm để kết dính các kim loại nặng và treflan 0,1 ppm để diệt nấm và đưa một tôm mẹ vào để đẻ trứng.

Đọc tiếp...

Thông báo

396905