Get Adobe Flash player
Hội nghị Liên hợp thư viện Việt Nam về nguồn tin KH&CN năm 2020

Hội nghị Liên hợp thư viện Việt Nam về nguồn tin KH&CN năm 2020

Ngày 08/10/2020, Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia (thuộc Bộ...

 • Bản tin Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo số 38.2020

  Bản tin Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo số 38.2020

  Wednesday, 21 October 2020 07:21
 • Bản tin Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo số 37.2020

  Bản tin Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo số 37.2020

  Wednesday, 14 October 2020 08:56
 • Hội nghị Liên hợp thư viện Việt Nam về nguồn tin KH&CN năm 2020

  Hội nghị Liên hợp thư viện Việt Nam về nguồn tin KH&CN năm 2020

  Tuesday, 13 October 2020 07:52
 • Bản tin Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo số 36.2020

  Bản tin Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo số 36.2020

  Tuesday, 06 October 2020 07:39
 • Bản tin Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo số 35.2020

  Bản tin Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo số 35.2020

  Monday, 28 September 2020 01:50

Tin tức

Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 14 tháng 01 năm 2020 của Thủ Tướng Chính Phủ VỀ THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP CÔNG NGHỆ SỐ VIỆT NAM

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

Số: 01/CT-TTg

C ỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

---------------

Hà Nội , ngày 14  tháng 01  năm 2020

CHỈ THỊ

VỀ THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP CÔNG NGHỆ SỐ VIỆT NAM

Dựa trên nền tảng của nhiều công nghệ mới mà cốt lõi là công ngh...

Loading...

Sản phẩm khoa học công nghệ

Thông báo đến các bệnh viện, trung tâm y tế, cơ sở X-quang y tế trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Thông báo đến các bệnh viện, trung tâm y tế, cơ sở X-quang y tế trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Trung tâm Thông tin và Ứng dụng tiến bộ KHCN Bình Thuận (Trung tâm). Xin trân trọng thông báo đến các bệnh viện, trung tâm y tế, cơ sở X-quang y tế trên địa bàn tỉnh. Về việc tạm ngưng thực hiện hoạt động dịch vụ kiểm định thiết bị an toàn bức xạ trong thời gian từ ngày 01/09/2017 đến hết ngày 30/09/2...

Loading...

Chương trình Khoa học công nghệ

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt Chương trình Thông tin và Truyền thông Khoa học và Công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2016 – 2020.

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt Chương trình Thông tin và Truyền thông Khoa học và Công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2016 – 2020.

Truyền thông khoa học và công nghệ đang ngày càng khẳng định vị trí quan trọng trong việc đưa các thông tin, kết quả nghiên cứu KHCN đi vào đời sống và sản xuất của nhân dân. Nắm bắt tầm quan trọng của công tác này, tháng 3/2016, UBND tỉnh Bình Thuận đã ban hành Quyế...

Loading...

Công nghệ thiết bị

Hệ thống tưới đa năng tiết kiệm và kinh phí lắp đặt

Hệ thống tưới đa năng tiết kiệm và kinh phí lắp đặt

Bài viết này giới thiệu đến mọi người các sản phẩm do tôi tự nghiên cứu và đã ứng dụng thành công trong thực tế sản xuất. Tất cả các mục đều có diễn giải chi tiết về cấu tạo, các thông số, giá bán và cách sử dụng.

Loading...

Thông báo

346058