Get Adobe Flash player
Công bố thông tin nhiệm vụ KH&CN năm 2019

Công bố thông tin nhiệm vụ KH&CN năm 2019

           Thực hiện theo Thông tư số 14/2014/TT-BKHCN...

 • Bản tin Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo số 01.2020

  Bản tin Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo số 01.2020

  Wednesday, 15 January 2020 01:35
 • Công bố thông tin nhiệm vụ KH&CN năm 2019

  Công bố thông tin nhiệm vụ KH&CN năm 2019

  Friday, 10 January 2020 03:34
 • Thông tin tổng hợp KH&CN Bình Thuận số 06.2019

  Thông tin tổng hợp KH&CN Bình Thuận số 06.2019

  Monday, 30 December 2019 09:43
 • Thông tin tổng hợp KH&CN Bình Thuận số 05.2019

  Thông tin tổng hợp KH&CN Bình Thuận số 05.2019

  Monday, 30 December 2019 09:42
 • Thông tin tổng hợp KH&CN Bình Thuận số 04.2019

  Thông tin tổng hợp KH&CN Bình Thuận số 04.2019

  Monday, 30 December 2019 09:41

Sản phẩm khoa học công nghệ

Thông báo đến các bệnh viện, trung tâm y tế, cơ sở X-quang y tế trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Thông báo đến các bệnh viện, trung tâm y tế, cơ sở X-quang y tế trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Trung tâm Thông tin và Ứng dụng tiến bộ KHCN Bình Thuận (Trung tâm). Xin trân trọng thông báo đến các bệnh viện, trung tâm y tế, cơ sở X-quang y tế trên địa bàn tỉnh. Về việc tạm ngưng thực hiện hoạt động dịch vụ kiểm định thiết bị an toàn bức xạ trong thời gian từ ngày 01/09/2017 đến hết ngày 30/09/2...

Loading...

Chương trình Khoa học công nghệ

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt Chương trình Thông tin và Truyền thông Khoa học và Công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2016 – 2020.

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt Chương trình Thông tin và Truyền thông Khoa học và Công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2016 – 2020.

Truyền thông khoa học và công nghệ đang ngày càng khẳng định vị trí quan trọng trong việc đưa các thông tin, kết quả nghiên cứu KHCN đi vào đời sống và sản xuất của nhân dân. Nắm bắt tầm quan trọng của công tác này, tháng 3/2016, UBND tỉnh Bình Thuận đã ban hành Quyế...

Loading...

Thông báo

248913