Get Adobe Flash player
Tổng hợp danh mục luận văn Thạc sỹ, Tiến sỹ

Tổng hợp danh mục luận văn Thạc sỹ, Tiến sỹ

Thực hiện theo Quyết định số 15/2015/QĐ-UBND ngày 24/04/2015 của UBND tỉnh Bình...

 • Tổng hợp danh mục luận văn Thạc sỹ, Tiến sỹ

  Tổng hợp danh mục luận văn Thạc sỹ, Tiến sỹ

  Monday, 17 February 2020 03:37
 • Bản tin Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo số 04.2020

  Bản tin Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo số 04.2020

  Wednesday, 12 February 2020 02:43
 • Bản tin Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo số 03.2020

  Bản tin Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo số 03.2020

  Wednesday, 05 February 2020 03:43
 • Bản tin Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo số 02.2020

  Bản tin Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo số 02.2020

  Monday, 03 February 2020 02:26
 • Thông tin tổng hợp KH&CN Bình Thuận số Xuân Canh Tý 2020

  Thông tin tổng hợp KH&CN Bình Thuận số Xuân Canh Tý 2020

  Monday, 03 February 2020 02:20

Sản phẩm khoa học công nghệ

Thông báo đến các bệnh viện, trung tâm y tế, cơ sở X-quang y tế trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Thông báo đến các bệnh viện, trung tâm y tế, cơ sở X-quang y tế trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Trung tâm Thông tin và Ứng dụng tiến bộ KHCN Bình Thuận (Trung tâm). Xin trân trọng thông báo đến các bệnh viện, trung tâm y tế, cơ sở X-quang y tế trên địa bàn tỉnh. Về việc tạm ngưng thực hiện hoạt động dịch vụ kiểm định thiết bị an toàn bức xạ trong thời gian từ ngày 01/09/2017 đến hết ngày 30/09/2...

Loading...

Chương trình Khoa học công nghệ

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt Chương trình Thông tin và Truyền thông Khoa học và Công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2016 – 2020.

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt Chương trình Thông tin và Truyền thông Khoa học và Công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2016 – 2020.

Truyền thông khoa học và công nghệ đang ngày càng khẳng định vị trí quan trọng trong việc đưa các thông tin, kết quả nghiên cứu KHCN đi vào đời sống và sản xuất của nhân dân. Nắm bắt tầm quan trọng của công tác này, tháng 3/2016, UBND tỉnh Bình Thuận đã ban hành Quyế...

Loading...

Thông báo

268439