Get Adobe Flash player

Từ ven biển đến đất liền: Mở rộng nghề nuôi tôm thích ứng biến đổi khí hậu ở Bangladesh. Phần 22

Thực tiễn nghề nuôi tôm ở vùng Bagerhat thuộc duyên hải Bangladesh dễ bị tổn thương trước sự biến đổi khí hậu. Tác động của biến đổi khí hậu đối với nuôi tôm là do các biến số khí hậu khác nhau, bao gồm độ mặn, ngập lụt ven biển, lốc xoáy, nước biển dâng, nhiệt độ nước, hạn hán và lượng mưa. Có bằng chứng chắc chắn cho rằng các biến số khí hậu khác nhau có ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ sinh thái của các trang trại nuôi tôm cũng như sản xuất tôm.

Để thích ứng với biến đổi khí hậu, có rất nhiều cơ hội lớn để chuyển đổi nghề nuôi tôm từ Bagerhat đến Gopalganj, nơi dường như ít bị tổn thương trước  biến đổi khí hậu hơn. Một loạt các yếu tố, bao gồm các nguồn tài nguyên sinh lý thuận lợi, các hoạt động nuôi trồng thủy sản, tiếp cận tôm bột, thức ăn sẵn có, tiếp thị tôm và nuôi trồng thân thiện với môi trường sẽ có tác động tích cực đến việc mở rộng nuôi tôm đến Gopalganj. Mô hình đa canh tôm – cá chép và mô hình nuôi trồng kết hợp tôm – cá – lúa tại Gopalganj sẽ có tiềm năng lớn trong việc gia tăng hoặc duy trì sản xuất cũng như thu nhập từ xuất khẩu ở Bangladesh.

Tuy nhiên, có nhiều thách thức liên quan đến chuyển đổi nuôi tôm đến Gopalganj, bao gồm thiếu nguồn cung cấp tôm bột, chi phí sản xuất cao, dịch bệnh, thiếu kiến ​​thức về kỹ thuật và sản lượng thấp. Những thách thức này phải được giải quyết để phát triển bền vững nghề nuôi tôm ở Gopalganj. Việc tiếp cận với tôm bột chất lượng cao sẽ giúp mở rộng nghề nuôi tôm. Tôm bột được ương nuôi sẽ cần thiết để đáp ứng nhu cầu. Nông dân cũng cần phải nâng cao kiến ​​thức kỹ thuật về mô hình đa canh tôm – cá chép và mô hình nuôi trồng kết hợp tôm – cá – lúa. Một số nhân tố về thể chế, bao gồm nhận thức của cộng đồng, dịch vụ khuyến nông, chương trình tập huấn, hỗ trợ tín dụng và hỗ trợ kỹ thuật sẽ giúp ích cho nông dân áp dụng nuôi tôm ở Gopalganj.

Nghiên cứu này được hỗ trợ thông qua Học bổng Fulbright bởi Hội đồng Học bổng Nước ngoài J. William Fulbright của Chính phủ Hoa Kỳ. Nghiên cứu này là một phần trong công trình nghiên cứu của tác giả đầu tiên thuộc Chương trình Học bổng Fulbright tại Trường Tài nguyên Môi trường, Đại học Michigan, Hoa Kỳ. Chúng tôi rất biết ơn hai reviewers khuyết danh vì những lời bình luận hữu ích của họ. Các quan điểm và ý kiến ​​thể hiện ở đây chỉ là của các tác giả.

Tài liệu tham khảo

Agrawala, S., Ota, T., Ahmed, A.U., Smith, J., Aalst, M.V., 2003. Development and Climate Change in Bangladesh: Focus on Coastal Flooding and the Sundarbans. Organisation for Economic Cooperation and Development, Paris.

Ahasan, M.N., Chowdhary, M.A.M., Quadir, D.A., 2010. Variability and trends of summer monsoon rainfall over Bangladesh. J. Hydrol. Meteorol. 7 (1), 1–17.

Ahmed, N., 2013a. Linking prawn and shrimp farming towards a green economy in Bangladesh: confronting climate change. Ocean Coastal Manage. 75, 33–42.

Ahmed, N., 2013b. On-farm feed management practices for giant river prawn (Macrobrachium rosenbergii) farming in southwest Bangladesh. In: Hasan, M.R., New, M.B. (Eds.), On-farm Feeding and Feed Management in Aquaculture. FAO, Rome, pp. 269–301, Fisheries and Aquaculture Technical Paper No. 583.

Ahmed, N., Troell, M., 2010. Fishing for prawn larvae in Bangladesh: an important coastal livelihood causing negative effects on the environment. Ambio 39, 20–29.

Ahmed, N., Diana, J.S., 2015. Threatening “white gold”: impacts of climate change on shrimp farming in coastal Bangladesh. Ocean Coastal Manage. 114, 42–52.

Ahmed, N., Demaine, H., Muir, J.F., 2008. Freshwater prawn farming in Bangladesh: history, present status and future prospects. Aquacult. Res. 39, 806–819.

Ahmed, N., Allison, E.H., Muir, J.F., 2010a. Rice-fields to prawn farms: a blue revolution in southwest Bangladesh? Aquacult. Int. 18, 555–574.

Ahmed, N., Troell, M., Allison, E.H., Muir, J.F., 2010b. Prawn postlarvae fishing in coastal Bangladesh: challenges for sustainable livelihoods. Mar. Policy 34, 218–227.

Ahmed, N., Occhipinti-Ambrogi, A., Muir, J.F., 2013. The impact of climate change on prawn postlarvae fishing in coastal Bangladesh: socioeconomic and ecological perspectives. Mar. Policy 39, 224–233.

Ahmed, N., Bunting, S.W., Rahman, S., Garforth, C.J., 2014. Community-based climate change adaptation strategies for integrated prawn–fish–rice farming in Bangladesh to promote social-ecological resilience. Rev. Aquacult. 6, 20–35.

Alborali, L., 2006. Climatic variations related to fish diseases and production. Vet.

Res. Commun. 30 (Suppl. 1), 93–97.

Allison, M.A., Khan, S.R., Goodbred Jr, S.L., Kuehl, S.A., 2003. Stratigraphic evaluation of the late Holocene Ganges–Brahmaputra lower delta plain. Sediment. Geol. 155, 317–342.

Banerjee, L., 2010. Effects of flood on agricultural productivity in Bangladesh.

Oxford Dev. Stud. 38, 339–356.

Brander, K.M., 2007. Global fish production and climate change. PNAS 104, 19709–19714.

Chowdhury, S.R., Hossain, M.S., Shamsuddoha, M., Khan, S.M.M.H., 2012. Coastal Fishers’ Livelihood in Peril: Sea Surface Temperature and Tropical Cyclones in Bangladesh. Center for Participatory Research and Development, Dhaka.

Ciais, P., Reichstein, M., Viovy, N., Granier, A., Ogée, J., Allard, V., Aubinet, M., Buchmann, N., et al., 2005. Europe-wide reduction in primary productivity caused by the heat and drought in 2003. Nature 437, 529–533.

Collinge, S.K., 2010. Spatial ecology and conservation. Nat. Educ. Knowl. 3 (10), 69. Conway, G., Waage, J., 2010. Science and Innovation for Development. UK

Collaborative on Development Sciences, London.

Dai, A.G., Trenberth, K.E., Qian, T., 2004. A global dataset of Palmer Drought severity index for 1870–2002: relationship with soil moisture and effects of surface warming. J. Hydrometeorol. 5, 1117–1130.

Dailidiene, I., Baudler, H., Chubarenko, B., Navrotskaya, S., 2011. Long term water level and surface temperature changes in the lagoons of southern and eastern Baltic. Oceanologia 35 (1–T1), 293–308.

Dasgupta, S., Huq, M., Khna, Z.H., Ahmed, M.M.Z., Mukherjee, N., Khan, M.F., Pandey, K., 2010. Vulnerability of Bangladesh to cyclones in a changing climate: potential damages and adaptation cost. In: Policy Research Working Paper 5280. the World Bank, Washington DC.

Dasgupta, S., Huq, M., Khan, Z.H., Ahmed, M.M.Z., Mukherjee, N., Khan, M.F., Pandey, K., 2011. Cyclones in a Changing Climate: the Case of Bangladesh. Department for Environment, Food and Rural Affairs, London.

DoF, 2014. National Fish Week Compendium. Department of Fisheries, Ministry of Fisheries and Livestock, Bangladesh (in Bengali).

FRSS, 2014. Fisheries statistical yearbook of Bangladesh. In: Fisheries Resources Survey System. Department of Fisheries, Bangladesh.

GoB, 2008. Cyclone Sidr in Bangladesh: Damage, Loss, and Needs Assessment for Disaster Recovery and Reconstruction. Government of Bangladesh, Dhaka.

GoB, 2009. Bangladesh Climate Change Strategy and Action Plan 2009.

Government of Bangladesh, Dhaka.

Godfray, H.C.J., Beddington, J.R., Crute, I.R., Haddad, L., Lawrence, D., Muir, J.F., Pretty, J., Robinson, S., et al., 2010. Food security: the challenge of feeding 9 billion people. Science 327, 812–818.

Hall, S.J., Delaporte, A., Phillips, M.J., Beveridge, M., O’Keefe, M., 2011. Blue Frontiers: Managing the Environmental Costs of Aquaculture. The WorldFish Center, Penang.

Harley, C.D.G., Hughes, A.R., Hultgren, K.M., Miner, B.G., Sorte, C.J.B., Thomber, C.S., Rodriguez, L.F., Tomanek, L., Williams, S.L., 2006. The impacts of climate  change in coastal marine systems. Ecol. Lett. 9, 228–241.

Harmeling, S., Eckstein, D., 2012. Global climate risk index 2013. In: Who Suffers Most from Extreme Weather Events? Weather-related Loss Events in 2011 and 1992–2011. Germanwatch, Bonn.

Hossain, M.S., Chowdhury, S.R., Das, N.G., Rahaman, M.M., 2007. Multi-criteria evaluation approach to GIS-based land-suitability classification for tilapia farming in Bangladesh. Aquacult. Int. 15, 425–443.

Islam, M.S., Huq, K.A., Rahman, M.A., 2008. Polyculture of Thai pangas (Pangasius hypophthalmus, Sauvage 1878) with carps and prawn: a new approach in polyculture technology regarding growth performance and economic return. Aquacult. Res. 39, 1620–1627.

Jakobsen, F., Hoque, A.K.M.Z., Paudyal, G.N., Bhuiyan, M.S., 2005. Evaluation of the short-term processes forcing the monsoon river floods in Bangladesh. Water Int. 30, 389–399.

Karim, M.F., Mimura, N., 2008. Impacts of climate change and sea-level rise on cyclonic storm surge floods in Bangladesh. Global Environ. Change 18, 490–500.

Khan, A.E., Ireson, A., Kovats, S., Mojumder, S.K., Khusru, A., Rahman, A., Vineis, P., 2011. Drinking water salinity and maternal health in coastal Bangladesh: implications of climate change. Environ. Health Perspect. 119, 1328–1332.

Kreft, S., Eckstein, D., Junghans, L., Kerestan, C., Hagen, U., 2014. Global climate risk index 2015. In: Who Suffers Most from Extreme Weather Events?

Weather-related Loss Events in 2013 and 1994–2013. Germanwatch, Bonn.

New, M.B., 2002. Farming freshwater prawns: a manual for the culture of the giant river prawn (Macrobrachium rosenbergii). In: FAO Fisheries Technical Paper

482. Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome. Pethick, J., Orford, J.D., 2013. Rapid rise in effective sea-level in southwest

Bangladesh: its causes and contemporary rates. Global Planet. Change 111, 237–245.

Rahmstorf, S., 2007. A semi-empirical approach to projecting future sea level rise.

Science 315, 368–370.

Rocha, A.V., Goulden, M.L., 2010. Drought legacies influence the long-term carbon balance of a freshwater marsh. J. Geophys. Res. 115, G00H02.

Saaty, T.L., 1990. The Analytical Hierarchy Process: Planning, Priority Setting, Resource Allocation. RWS Publications, Pittsburgh.

Saaty, T.L., 1999. Decision Making for Leaders. RWS Publications, Pittsburgh. Salam, M.A., Khatun, N.A., Ali, M.M., 2005. Carp farming potential in Barhatta

Upazila, Bangladesh: a GIS methodological perspective. Aquaculture 245, 75–87.

Schiermeier, Q., 2014. Holding back the tide. Nature 508, 164–166.

Shahid, S., 2010. Rainfall variability and the trends of wet and dry periods in Bangladesh. Int. J. Climatol. 30, 2299–2313.

Sikder, M.A.I., 2013. Climate change and Bangladesh agriculture: country profile. In: Workshop on Developing Farming Systems for Climate Change Mitigation, 26–30 August 2013, Colombo.

Singh, O.P., 2001. Cause-effect relationships between sea surface temperature, precipitation and sea level along the Bangladesh coast. Theor. Appl. Climatol. 68, 233–243.

Trenberth, K.E., 2008. The impact of climate change and variability on heavy precipitation, floods, and droughts. Encycl. Hydrol. Sci.

Uddin, M.S., Rahman, S.M.S., Azim, M.E., Wahab, M.A., Verdegem, M.C.J., Verreth, J.A.J., 2007. Effects of stocking density on production and economics of Nile tilapia (Oreochromis niloticus) and freshwater prawn (Macrobrachium rosenbergii) polyculture in periphyton-based systems. Aquacult. Res. 38, 1759–1769.

World Bank, 2000. Bangladesh: Climate Change and Sustainable Development.

Report No. 21,104-BD. The World Bank, Dhaka.

World Bank, 2012. Bangladesh and Maldives Respond to Climate Change Impacts.

The World Bank, Washington DC, Press Release.

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S235251341530003X

 

Nesar Ahmed , James S. Diana

 

Thông báo

396895