Get Adobe Flash player

Danh mục thủ tục hành chính của Sở Khoa học và Công nghệ thực hiện tiếp nhận trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công của Tỉnh

Dịch vụ công trực tuyến là một trong những mục tiêu quan trọng trong cải cách hành chính nhằm hướng đến xây dựng chính quyền điện tử. Thời gian qua, Tỉnh có nhiều giải pháp đẩy mạnh việc cung ứng dịch vụ công trực tuyến, nhất là mức độ 3 và mức độ 4, bước đầu đã mang lại kết quả khả quan. 

Read more ...

HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRÊN MÔI TRƯỜNG MẠNG

HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRÊN MÔI TRƯỜNG MẠNG – ÁP DỤNG DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 3 – 4

Bước 1:

Cá nhân/ tổ chức có nhu cầu về nộp hồ sơ thủ tục hành chính cần chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định. Trường hợp, cá nhân/ tổ chức chưa nắm được các thông tin về thành phần hồ sơ, có thể truy cập vào trang Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh Bình Thuận theo địa chỉ sau: http://dichvucong.binhthuan.gov.vn/.

Read more ...

Thông báo

416833