Get Adobe Flash player

Ảnh hưởng của việc áp dụng 1-methylcyclopropene trước và sau khi thu hoạch lên độ chín của thanh long vàng (Selenicerus megalanthus Haw)

Ảnh hưởng của việc áp dụng trước và sau thu hoạch dung dịch 1-methylcyclopropene (1-MCP) có nồng độ 200 và 400 µg/L lên thanh long vàng (giai đoạn chín 3) đã được đánh giá. Những thay đổi về tỷ lệ hô hấp, màu sắc, độ chắc, hàm lượng chất rắn hòa tan, độ axit định lượng, chỉ số chín, sự giảm trọng lượng và bảo quản thương mại đã được đo lường.

Đọc tiếp...

Nghiên cứu về sự sinh trưởng và phát triển của 2 loại thanh long (Hylocereus undatus)

Việc điều tra ban đầu được tiến hành dưới AEZ-29 tại Trạm Nghiên cứu Nông nghiệp, Viện Nghiên cứu Nông nghiệp Bangladesh (BARI), Pahartali, Chittagong trong giai đoạn từ tháng 12 năm 2010 đến tháng 5 năm 2012 để đánh giá 2 loại thanh long. Cây dài hơn (272.13 cm) được ghi lại trong HUP 002 trong khi cây trong HUP 001 đạt 263.34 cm sau nửa năm trồng. Nụ hoa xuất hiện sau 17 tháng (ngày 9/5/2012) trong HUP 001, trong khi ở HUP 002 chỉ xuất hiện sau 15 tháng (ngày 22/3/2012).

Đọc tiếp...

bài dịch

fdaf

Thông báo

396937