Get Adobe Flash player

Từ ven biển đến đất liền: Mở rộng nghề nuôi tôm thích ứng biến đổi khí hậu ở Bangladesh. Phần 13

Lượng mưa

            Sự thay đổi lượng mưa có ảnh hưởng bất lợi đến sản lượng tôm. Khoảng 37% nông dân báo cáo rằng lượng mưa lớn thường gây thiệt hại về vật lý cho các trang trại và tôm bò qua đê khi mưa lớn. Những trận mưa lớn gây đục nước có thể có những ảnh hưởng bất lợi đến hệ sinh thái của các trang trại nuôi tôm. Theo những người cung cấp thông tin chính

Đọc tiếp...

Từ ven biển đến đất liền: Mở rộng nghề nuôi tôm thích ứng biến đổi khí hậu ở Bangladesh. Phần 12

Hạn hán

            Hạn hán ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản lượng tôm do thiếu nước để nuôi tôm. Hạn hán gần đây đã gia tăng trong khu vực nghiên cứu do các mùa liên tiếp có lượng mưa thấp. Khoảng 42% nông dân cho biết các đợt hạn hán nghiêm trọng hoặc kéo dài sẽ dẫn đến thời gian nuôi tôm ngắn khi chúng đông đúc hơn và bị căng thẳng với lượng nước thấp.

Đọc tiếp...

Từ ven biển đến đất liền: Mở rộng nghề nuôi tôm thích ứng biến đổi khí hậu ở Bangladesh. Phần 11

Nhiệt độ nước

            Nhiệt độ nước của các trại nuôi tôm có thể đã tăng lên trong những năm gần đây do sự nóng lên toàn cầu cũng như tăng nhiệt độ bề mặt biển. Phần lớn nông dân (56%) báo cáo rằng nhiệt độ nước mùa hè có thể đã tăng 1-2°C trong những năm gần đây bởi vì họ thường cảm thấy bị mất nước nghiêm trọng hơn khi làm việc trong các trại nuôi tôm. Theo những người cung cấp thông tin chính,

Đọc tiếp...

Từ ven biển đến đất liền: Mở rộng nghề nuôi tôm thích ứng biến đổi khí hậu ở Bangladesh. Phần 10

Mực nước biển tăng

            Mực nước biển tăng có thể gây ảnh hưởng bất lợi đến nghề nuôi tôm. Trong các cuộc khảo sát thực địa, chúng tôi nhận thấy rằng mực nước biển dâng đã ảnh hưởng đến các trại nuôi tôm. Khoảng 71% nông dân cho biết mực nước biển dâng cao làm giảm hệ sinh thái của các trại nuôi tôm do gia tăng tình trạng xói mòn bờ biển và điều kiện ngập úng.

Đọc tiếp...

Từ ven biển đến đất liền: Mở rộng nghề nuôi tôm thích ứng biến đổi khí hậu ở Bangladesh. Phần 9

Lốc xoáy

            Những trận lốc xoáy cùng với thủy triều dâng gây tàn phá các trại nuôi tôm do hầu hết các trận lốc xoáy thường xảy ra trong mùa cao điểm của nghề nuôi tôm. Đại đa số nông dân (78%) cho biết điều kiện vật chất của các trang trại nuôi tôm đã bị thay đổi do lốc xoáy. Một khối lượng khổng lồ các mảnh vụn, rác, và các sinh vật chết bị cuốn vào các trang trại tôm bởi những trận lốc xoáy. Chất lượng nước của các trại nuôi tôm bị suy giảm sau khi xảy ra lốc xoáy vì sự phân hủy sinh vật chết, và do đó, mức oxy hòa tan giảm mạnh.

Đọc tiếp...

Thông báo

396849