Get Adobe Flash player

Chương trình đào tạo lần thứ 5 tại Vương quốc Anh

Mục tiêu của chương trình nhằm nâng cao năng lực cho các nhà khoa học, nhà sáng chế, doanh nghiệp khởi nghiệp trong lĩnh vực thương mại hoá kết quả nghiên cứu, đặc biệt là các giải pháp sáng tạo có ý nghĩa thực tiễn đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội cho đất nước. Chi phí cho khóa đào tạo tại Vương quốc Anh

bao gồm vé máy bay, đi lại và ăn ở được Quỹ Newton tài trợ.
Chi tiết dowload: LIF5_CV Mời tham dự hội thảo,  LIF5_CV Chiêu sinh.

 

Thông báo

158613