Get Adobe Flash player

Danh mục phim KHCN về lĩnh vực Chăn nuôi

DANH MỤC PHIM KHOA HỌC

Lĩnh vực: Chăn nuôi

TT Tên phim Download
1          Phòng và trị bệnh hại cua biển PKH00308
2          Nuôi bò thịt ở giai đoạn vỗ béo PKH00309
3          Kỹ thuật nuôi lươn trong bể xi măng PKH00310
4          Kinh nghiệm nuôi trĩ đỏ ở Hưng Yên PKH00333
5          Phòng chống bệnh tai xanh cho heo PKH00320
6          Nghê nuôi ong lấy mật PKH00321
7          Mô hình nuôi gà lạnh PKH00322
8          Kỹ thuật chăm sóc và nhân giống kỳ tôm PKH00324
9          Hiệu quả từ mô hình nuôi rắn hổ trâu PKH00327
10      Kỹ thuật nuôi hàu Thái Bình Dương PKH00336
11      Kinh nghiệm nuôi chồn nhung đen PKH00339
12      Nuôi cá chẽm trong ao đất PKH00344
13      Làm giàu từ nuôi chim bồ câu Pháp PKH00372
14      Dinh dưỡng cho trâu bò vụ Đông Xuân PKH00380
15      Thiết kế và chuẩn bị chuồng trại ChanNuoi01
16      Sử dụng chế phẩm EM sinh học trong chăn nuôi ChanNuoi02
17      Kỹ thuật nuôi gà con (giai đoạn 1 -3 tuần tuổi) ChanNuoi03

Thông báo

361420