Get Adobe Flash player

DANH MỤC KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CHUYỂN GIAO LĨNH VỰC TOÁN HỌC - THỐNG KÊ (Cập nhật 30/8/2018)

DANH MỤC KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CHUYỂN GIAO

Lĩnh vực: Toán học và Thống kê

TT Tên đề tài Chủ nhiệm Năm Tên file Số trang
1 Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn phát triển công tác thông tin-thư viện, thống kê khoa học và công nghệ Việt Nam đến năm 2020 Phan Huy Quế, ThS 2011 9036_321tr 321

Thông báo

361401