Get Adobe Flash player

DANH MỤC KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CHUYỂN GIAO LĨNH VỰC THỦY SẢN (Cập nhật ngày 23/8/2018)

DANH MỤC KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CHUYỂN GIAO

Lĩnh vực: Thủy sản

(Cập nhật ngày 11/6/2018)

TT Tên đề tài Chủ nhiệm Năm Tên file Số trang
  Nghiên cứu công nghệ, hệ thống thiết bị đồng bộ nuôi các đối tượng thủy sản có giá trị kinh tế cao (nước ngọt, lợ, mặn) Nguyễn Thị Xuân Thu, PGS.TS. 2010 8690_232tr 232
  Nghiên cứu hiện trạng khai thác và sử dụng cá tạp (cá non, cá chưa trưởng thành, cá kém chất lượng, cá có giá trị kinh tế thấp) của một số nghề khai thác chủ yếu (kéo, đáy, te, vây vó, mành, chụp mực) Nguyễn Văn Lung, ThS. 2009 7911_272tr 272
  Nghiên cứu kỹ thuật khai thác mực xà bằng nguồn sáng Bách Văn Hạnh, ThS 2011 9193_278tr 278
  Nghiên cứu ngư trường và công nghệ khai thác cá ngừ đại dương giống (Thunnus albacares; Thunnus obesus) phục vụ nuôi thương phẩm Nguyễn Long, TS. 2010 8611_311tr 311
  Nghiên cứu nhu cầu dinh dưỡng, công thức và công nghệ sản xuất thức ăn công nghiệp nuôi tôm hùm bông (P.orratus) và tôm hùm xanh (P.homarus) Lại Văn Hùng, PGS.TS. 2010 8603_167tr 167
  Nghiên cứu quy trình công nghệ sản xuất giống và kỹ thuật nuôi thương phẩm một số loài cá biển có giá trị kinh tế cao Lê Xân, TS. 2010 8569_183tr 183
7       

Nghiên cứu sản xuất thử nghiệm chế phẩm vi sinh từ các dòng vi

khuẩn có đặc tính đối kháng Vibrio spp. nhằm nâng cao tỉ lệ sống ấu

trùng cá biển và tôm sú

Nguyễn Thị Ngọc Tĩnh, TS 2011 8938_149tr 194
8        Ứng dụng và hoàn thiện quy trình công nghệ dự báo ngư trường phục vụ khai thác hải sản xa bờ Đoàn Văn Bộ, PGS.TS. 2010 8389_68tr 68
9        Nghiên cứu công nghệ sản xuất giống và nuôi thương phẩm một số loài cá cảnh có giá trị xuất khẩu Hà Lê Thị Lộc, TS. 2011 8633_273tr 273

Nghiên cứu công nghệ sản xuất giống và nuôi thương phẩm một số loài cá cảnh có giá trị xuất khẩu

 1. Tên đề tài: Nghiên cứu công nghệ sản xuất giống và nuôi thương phẩm một số loài cá cảnh có giá trị xuất khẩu
 2. Chủ nhiệm: TS Hà Lê Thị Lộc
 3. Cơ quan chủ trì: Viện Hải dương học
 4. Năm hoàn thành: 2011
 5. Tên file: 8633_273tr
 6. Số trang: 273
 7. Tóm tắt:

Đề tài nghiên cứu các đặc điểm sinh học, sinh sản, kỹ thuật thuần dưỡng, sản xuất giống, công nghệ di truyền, kỹ thuật nuôi thương phẩm … cá ngựa vằn, cá thia đồng tiền, cá chép koi. Nghiên cứu các hiện tượng bệnh lý và một số biện pháp phòng trị trên 06 loài cá cảnh.

Để lấy tài liệu toàn văn của đề tài, vui lòng liên hệ qua SĐT: 0252. 3821632(gặp anh Tâm) hoặc email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Nghiên cứu công nghệ, hệ thống thiết bị đồng bộ nuôi các đối tượng thủy sản có giá trị kinh tế cao (nước ngọt, lợ, mặn)

 1. Tên đề tài: Nghiên cứu công nghệ, hệ thống thiết bị đồng bộ nuôi các đối tượng thủy sản có giá trị kinh tế cao (nước ngọt, lợ, mặn)
 2. Chủ nhiệm: PGS TS Nguyễn Thị Xuân Thu
 3. Cơ quan chủ trì: Viện Nghiên cứu nuôi trồng thủy sản III
 4. Năm hoàn thành: 2010
 5. Tên file: 8690_232tr
 6. Số trang: 232
 7. Tóm tắt:

Đề tài tiến hành thu thập thông tin, phân tích và lựa chọn công nghệ, thiết bị đồng bộ cho từng đối tượng nuôi. Thiết kế hệ thống nuôi và các thiết bị, dụng cụ chuyên dùng. Nghiên cứu chế tạo và lắp đặt hệ thống nuôi và các thiết bị. Xây dựng quy trình nuôi công nghiệp cá hồi, cá tầm, bào ngư. Nghiên cứu biến động các yếu tố môi trường và bệnh trong hệ thống nuôi. Phân tích hiệu quả kinh tế và đánh giá khả năng áp dụng của mô hình.

Để lấy tài liệu toàn văn của đề tài, vui lòng liên hệ qua SĐT: 0252. 3821632(gặp anh Tâm) hoặc email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Nghiên cứu hiện trạng khai thác và sử dụng cá tạp (cá non, cá chưa trưởng thành, cá kém chất lượng, cá có giá trị kinh tế thấp) của một số nghề khai thác chủ yếu (kéo, đáy, te, vây vó, mành, chụp mực)

 1. Tên đề tài: Nghiên cứu hiện trạng khai thác và sử dụng cá tạp (cá non, cá chưa trưởng thành, cá kém chất lượng, cá có giá trị kinh tế thấp) của một số nghề khai thác chủ yếu (kéo, đáy, te, vây vó, mành, chụp mực)
 2. Chủ nhiệm: ThS Nguyễn Văn Lung
 3. Cơ quan chủ trì: Trung tâm khuyến nông – Khuyến ngư Quốc gia
 4. Năm hoàn thành: 2009
 5. Tên file: 7911_272tr
 6. Số trang: 272
 7. Tóm tắt:

Đề tài xác định tỷ lệ cá tạp, cá non trong sản phẩm đánh bắt. Nghiên cứu định loại thành phần loài có trong sản phẩm cá tạp. Nghiên cứu đặc điểm sinh học của 50 đối tượng cá tạp và xây dựng bảng kích thước cho phép đánh bắt của 50 đối tượng cá có giá trị kinh tế. Tính toán sản lượng cá tạp, cá non bị khai thác hàng năm. Xác định loại nghề khai thác, thời gian, đánh bắt có tỷ lệ cá tạp cao. Nghiên cứu đề xuất kích thước mắt lưới phù hợp cho các loại ngư cụ. Nghiên cứu hiện trạng sử dụng cá tạp và đánh giá nhu cầu sử dụng cá tạp trong thời gian tới. Đề xuất một số giải pháp góp phần phát triển bền vững nghề đánh bắt hải sản ở nước ta.

Để lấy tài liệu toàn văn của đề tài, vui lòng liên hệ qua SĐT: 0252. 3821632(gặp anh Tâm) hoặc email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Nghiên cứu kỹ thuật khai thác mực xà bằng nguồn sáng

 1. Tên đề tài: Nghiên cứu kỹ thuật khai thác mực xà bằng nguồn sáng
 2. Chủ nhiệm: ThS Bách Văn Hạnh
 3. Cơ quan chủ trì: Viện Nghiên cứu hải sản
 4. Năm hoàn thành: 2011
 5. Tên file: 9193_278tr
 6. Số trang: 278
 7. Tóm tắt:

Nghiên cứu tổng quan tình hình khai thác và một số vấn đề liên quan đến nghề khai thác mực xà ở Việt Nam dựa vào cơ sở số liệu hiện có. Nghiên cứu thử nghiệm ứng dụng nguồn sáng (màu sắc, cường độ) cho lưới chụp mực bốn tăng gông khai thác mực xà.

Để lấy tài liệu toàn văn của đề tài, vui lòng liên hệ qua SĐT: 0252. 3821632(gặp anh Tâm) hoặc email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Thông báo

058424