Get Adobe Flash player

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển con người trong giai đoạn từ 1 đến 6 tuổi theo cách tiếp cận vòng đời

 1. Tên đề tài: Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển con người trong giai đoạn từ 1 đến 6 tuổi theo cách tiếp cận vòng đời
 2. Chủ nhiệm: PGS TS Trần Văn Chiến
 3. Cơ quan chủ trì: Tổng cục Dân số KHH Gia đình
 4. Năm hoàn thành: 2008
 5. Tên file: Sinh hoc.A34
 6. Số trang: 118
 7. Tóm tắt:

Giới thiệu kết quả điều tra thực trạng phát triển thể chất: chiều cao, cân nặng, vòng đầu, vòng ngực, vòng đùi v.v... và tâm vận động của trẻ 1-6 tuổi tại một số quận, huyện của 3 tỉnh thành phố: Hưng Yên, Quảng Nam, Cần Thơ. Giới thiệu một số yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển thể chất và tâm vận động của trẻ 1-6 tuổi tại 3 địa phương trên. Đề xuất một số giải pháp can thiệp nhằm nâng cao chất lượng phát triển thể chất và tâm vận động của trẻ em.

Để lấy tài liệu toàn văn của đề tài, vui lòng liên hệ qua SĐT: 0252. 3821632(gặp anh Huy) hoặc email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Nghiên cứu quy trình nuôi cấy mạt bụi nhà Acarien D. pteronyssinus gây các bệnh dị ứng: hen phế quản, viêm mũi dị ứng, viêm kết mạc

1.      Tên đề tài: Nghiên cứu quy trình nuôi cấy mạt bụi nhà Acarien D. pteronyssinus gây các bệnh dị ứng: hen phế quản, viêm mũi dị ứng, viêm kết mạc

2.      Chủ nhiệm: TS Võ Thanh Quang

3.      Cơ quan chủ trì: Cty Vắcxin Pasteur Đà Lạt

4.      Năm hoàn thành: 2009

5.      Tên file: Sinh hoc.A32

6.      Số trang: 59

7.      Tóm tắt:

Giới thiệu kết quả nghiên cứu các loại môi trường tối ưu để mạt bụi nhà sinh trưởng và phát triển. Xây dựng quy trình nhân nuôi mạt bụi nhà D. pteronyssinus trong phòng thí nghiệm.

 

Để lấy tài liệu toàn văn của đề tài, vui lòng liên hệ qua SĐT: 0252. 3821632 (gặp anh Huy) hoặc email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Nghiên cứu quy trình nuôi cấy mạt bụi nhà Acarien D. pteronyssinus gây các bệnh dị ứng: hen phế quản, viêm mũi dị ứng, viêm kết mạc

Nghiên cứu quy trình phân lập giám định hình thái học loài mạt bụi nhà Acarien D. pteronyssinus gây các bệnh dị ứng: hen phế quản, viêm mũi dị ứng, viêm kết mạc

 1. Tên đề tài: Nghiên cứu quy trình phân lập giám định hình thái học loài mạt bụi nhà Acarien D. pteronyssinus gây các bệnh dị ứng: hen phế quản, viêm mũi dị ứng, viêm kết mạc
 2. Chủ nhiệm: Nguyễn Đức Trọng, PGS.TS
 3. Cơ quan chủ trì: Cty Vắcxin Pasteur Đà Lạt
 4. Năm hoàn thành: 2009
 5. Tên file: Sinh hoc.A30
 6. Số trang: 24
 7. Tóm tắt:

Giới thiệu kết quả nghiên cứu quy trình phân lập giám định hình thái học loài mạt bụi nhà Acarien D. pteronyssinus.

Để lấy tài liệu toàn văn của đề tài, vui lòng liên hệ qua SĐT: 0252. 3821632(gặp anh Huy) hoặc email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Nghiên cứu quy trình tách chiết và điều chế dị nguyên mạt bụi nhà Acarien D. pteronyssinus tại Việt Nam

 1. Tên đề tài: Nghiên cứu quy trình tách chiết và điều chế dị nguyên mạt bụi nhà Acarien D. pteronyssinus tại Việt Nam
 2. Chủ nhiệm: PGS TS Nguyễn Hoài An
 3. Cơ quan chủ trì: Cty Vắcxin Pasteur Đà Lạt
 4. Năm hoàn thành: 2009
 5. Tên file: Sinh hoc.A27
 6. Số trang: 61
 7. Tóm tắt:

So sánh các phương pháp điều chế dị nguyên tại Việt Nam. Xây dựng một quy trình điều chế dị nguyên có hiệu quả cao.

Để lấy tài liệu toàn văn của đề tài, vui lòng liên hệ qua SĐT: 0252. 3821632(gặp anh Tâm) hoặc email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Nghiên cứu tác động lâu dài của chất độc hoá học chứa dioxin tại khu chứa chất độc trong sân bay Đà Nẵng đến môi trường và sinh thái

 1. Tên đề tài: Nghiên cứu tác động lâu dài của chất độc hoá học chứa dioxin tại khu chứa chất độc trong sân bay Đà Nẵng đến môi trường và sinh thái
 2. Chủ nhiệm: TS Đỗ Ngọc Lanh
 3. Cơ quan chủ trì: Trung tâm Nhiệt đới Việt-Nga
 4. Năm hoàn thành: 2006
 5. Tên file: Sinh hoc.A38
 6. Số trang: 206
 7. Tóm tắt:

Giới thiệu chung về khu nhiễm độc tại sân bay Đà Nẵng. Đánh giá thực địa tình hình từ khu nhiễm và hướng lan toả chất độc hoá học (CĐHH)/dioxin từ khu vực nhiễm ra xung quanh. Phân tích một số chỉ tiêu thổ nhưỡng và xác định độ tồn lưu của CĐHH/dioxin. ảnh hưởng của CĐHH/dioxin lên hệ sinh thái khu nhiễm và xung quanh. Giới thiệu quá trình lan toả và tích tụ dioxin trong môi trường nghiên cứu. Đề xuất kiến nghị một số biện pháp khắc phục hậu quả của CĐHH chứa dioxin ảnh hưởng đến môi trường và sinh thái trong khu vực nghiên cứu.

Để lấy tài liệu toàn văn của đề tài, vui lòng liên hệ qua SĐT: 0252. 3821632(gặp anh Tâm) hoặc email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Thông báo

361413