Get Adobe Flash player

Điều tra, nghiên cứu tảo độc gây hại ở một số vùng nuôi trồng thuỷ sản tập trung ven biển, đề xuất giải pháp phòng ngừa, giảm thiểu những tác hại do chúng gây ra – Chuyên đề: Các nghiên cứu về tảo độc hại trong vùng biển Khánh Hoà

 1. Tên đề tài: Điều tra, nghiên cứu tảo độc gây hại ở một số vùng nuôi trồng thuỷ sản tập trung ven biển, đề xuất giải pháp phòng ngừa, giảm thiểu những tác hại do chúng gây ra – Chuyên đề: Các nghiên cứu về tảo độc hại trong vùng biển Khánh Hoà
 2. Chủ nhiệm: TS Nguyễn Ngọc Lâm
 3. Cơ quan chủ trì: Viện Hải dương học Nha Trang
 4. Năm hoàn thành: 2006
 5. Tên file: Sinh hoc.A15
 6. Số trang: 25
 7. Tóm tắt:

Tổng quan tình hình nghiên cứu về tảo độc hại trên thế giới và ở Việt Nam. Giới thiệu kết quả nghiên cứu tảo độc hại trong vùng biển Khánh Hoà về: biến đổi mùa vụ của thực vật phù du và thành phần loài tảo độc hại, các sự kiện nở hoa của vi tảo, phân bố tảo độc hại trong thuỷ vực Khánh Hoà và biến đổi mật độ tế bào và sinh khối.

Để lấy tài liệu toàn văn của đề tài, vui lòng liên hệ qua SĐT: 0252. 3821632(gặp anh Tâm) hoặc email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điều tra, nghiên cứu tảo độc gây hại ở một số vùng nuôi trồng thuỷ sản tập trung ven biển, đề xuất giải pháp phòng ngừa, giảm thiểu những tác hại do chúng gây ra – Chuyên đề: Hàm lượng độc tố gây liệt cơ (PSP) trong động vật thân mềm hai mảnh vỏ ở một số

 1. Tên đề tài: Điều tra, nghiên cứu tảo độc gây hại ở một số vùng nuôi trồng thuỷ sản tập trung ven biển, đề xuất giải pháp phòng ngừa, giảm thiểu những tác hại do chúng gây ra – Chuyên đề: Hàm lượng độc tố gây liệt cơ (PSP) trong động vật thân mềm hai mảnh vỏ ở một số vùng nuôi tập trung miền Bắc và Bắc Trung Bộ
 2. Chủ nhiệm: ThS Nguyễn Thị Minh Huyền
 3. Cơ quan chủ trì: Viện Tài nguyên và Môi trường biển
 4. Năm hoàn thành: 2006
 5. Tên file: Sinh hoc.A11
 6. Số trang: 99
 7. Tóm tắt:

Giới thiệu kết quả tìm hiểu về biến động hàm lượng độc tố PSP trong ngao, trong vẹm xanh nuôi tại: Đồ Sơn-Hải Phòng, Cát Bà-Hải Phòng, Tiền Hải-Thái Bình và Lăng Cô-Huế. So sánh khả năng tích luỹ độc tố PSP trong nội quan (gan, tuỵ) của ngao và vẹm xanh nuôi tại các vùng thuỷ sản trọng điểm miền Bắc và miền Trung. So sánh hàm lượng độc tố và độ an toàn thực phẩm trong thân mềm hai vỏ thuộc 3 vùng nói trên.

Để lấy tài liệu toàn văn của đề tài, vui lòng liên hệ qua SĐT: 0252. 3821632(gặp anh Tâm) hoặc email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điều tra, nghiên cứu tảo độc gây hại ở một số vùng nuôi trồng thuỷ sản tập trung ven biển, đề xuất giải pháp phòng ngừa, giảm thiểu những tác hại do chúng gây ra – Chuyên đề: Nghiên cứu phân loại một số loài tảo độc hại bằng kính hiển vi điện tử

 1. Tên đề tài: Điều tra, nghiên cứu tảo độc gây hại ở một số vùng nuôi trồng thuỷ sản tập trung ven biển, đề xuất giải pháp phòng ngừa, giảm thiểu những tác hại do chúng gây ra – Chuyên đề: Nghiên cứu phân loại một số loài tảo độc hại bằng kính hiển vi điện tử
 2. Chủ nhiệm: TS Chu Văn Thuộc
 3. Cơ quan chủ trì: Viện Tài nguyên và Môi trường biển
 4. Năm hoàn thành: 2006
 5. Tên file: Sinh hoc.A8
 6. Số trang: 25
 7. Tóm tắt:

Giới thiệu kết quả nghiên cứu một số loài tảo độc hại bằng kính hiển vi điện tử như: lớp tảo giáp - dinophyceae và lớp tảo silic-bacillariophyceae.

Để lấy tài liệu toàn văn của đề tài, vui lòng liên hệ qua SĐT: 0252. 3821632(gặp anh Tâm) hoặc email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điều tra, nghiên cứu tảo độc gây hại ở một số vùng nuôi trồng thuỷ sản tập trung ven biển, đề xuất giải pháp phòng ngừa, giảm thiểu những tác hại do chúng gây ra – Chuyên đề: Nghiên cứu sự xuất hiện và phân bố vi tảo, tảo độc hại ở Đầm Lăng Cô, tỉnh Thừa

 1. Tên đề tài: Điều tra, nghiên cứu tảo độc gây hại ở một số vùng nuôi trồng thuỷ sản tập trung ven biển, đề xuất giải pháp phòng ngừa, giảm thiểu những tác hại do chúng gây ra – Chuyên đề: Nghiên cứu sự xuất hiện và phân bố vi tảo, tảo độc hại ở Đầm Lăng Cô, tỉnh Thừa Thiên Huế
 2. Chủ nhiệm: Tôn Thất Pháp
 3. Cơ quan chủ trì: Trạm nghiên cứu quản lý tài nguyên và môi trường Đầm Phá (Slarmes)
 4. Năm hoàn thành: 2006
 5. Tên file: Sinh hoc.A12
 6. Số trang: 168
 7. Tóm tắt:

Trình bày vị trí địa lý, đặc điểm địa hình, khí hậu, nhiệt độ, chế độ mưa và độ ẩm ở đầm Lăng Cô, tỉnh Thừa Thiên Huế. Giới thiệu kết quả nghiên cứu thành phần loài, danh mục thành phần loài vi tảo, phân bố và tảo phù du có khả năng gây hại ở đầm Lăng Cô.

Để lấy tài liệu toàn văn của đề tài, vui lòng liên hệ qua SĐT: 0252. 3821632(gặp anh Tâm) hoặc email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điều tra, nghiên cứu tảo độc gây hại ở một số vùng nuôi trồng thuỷ sản tập trung ven biển, đề xuất giải pháp phòng ngừa, giảm thiểu những tác hại do chúng gây ra – Chuyên đề: Thành phần độc tố ASP và PSP trong vi tảo biển tự nhiên tại khu vực nuôi trồng t

 1. Tên đề tài: Điều tra, nghiên cứu tảo độc gây hại ở một số vùng nuôi trồng thuỷ sản tập trung ven biển, đề xuất giải pháp phòng ngừa, giảm thiểu những tác hại do chúng gây ra – Chuyên đề: Thành phần độc tố ASP và PSP trong vi tảo biển tự nhiên tại khu vực nuôi trồng thuỷ sản Đồ Sơn và Cát Bà, Hải Phòng
 2. Chủ nhiệm: ThS Nguyễn Thị Minh Huyền
 3. Cơ quan chủ trì: Viện Tài nguyên và Môi trường biển
 4. Năm hoàn thành: 2006
 5. Tên file: Sinh hoc.A10
 6. Số trang: 124
 7. Tóm tắt:

Giới thiệu kết quả tìm hiểu biến động hàm lượng độc tố ASP và PSP trong nước biển thu tại khu vực nuôi ngao và tại các lồng nuôi vẹm xanh tại Đồ Sơn-Hải Phòng và Cát Bà-Hải Phòng. So sánh hàm lượng độc tố ASP và khả năng sản sinh độc tố tảo trong vi tảo phù du sống tự nhiên tại 2 vùng nói trên. So sánh hàm lượng độc tố và khả năng tích luỹ độc tố vi tảo từ tảo đến thân mềm hai vỏ thuộc hai vùng trên.

Để lấy tài liệu toàn văn của đề tài, vui lòng liên hệ qua SĐT: 0252. 3821632(gặp anh Tâm) hoặc email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Thông báo

361306