Get Adobe Flash player

Nghiên cứu điều chế chế phẩm HN-LBS phòng trị bệnh đường ruột ở lợn và giảm ô nhiễm môi trường trong chăn nuôi lợn

 1. Tên đề tài: Nghiên cứu điều chế chế phẩm HN-LBS phòng trị bệnh đường ruột ở lợn và giảm ô nhiễm môi trường trong chăn nuôi lợn.
 2. Chủ nhiệm: ThS Đào Thế Hải
 3. Cơ quan chủ trì: Công ty cổ phần Hải Nguyên
 4. Năm hoàn thành: 2011
 5. Tên file: 8903_187tr
 6. Số trang: 187
 7. Tóm tắt:

Bệnh đường ruột trong chăn nuôi khá phổ biến, nó gây khó khăn và tổn thất không nhỏ cho người chăn nuôi. Để tìm giải pháp thay thế kháng sinh trong phòng bệnh, thế giới đang hướng tới việc sử dụng các chế phẩm sinh học trong đó chế phẩm Probiotic được nghiên cứu và sử dụng khá phổ biến ở nhiều nước trên thế giới.

Đề tài đã tiến hành thu thập các vi sinh vật tiềm năng, chọn lọc các vi sinh vật theo yêu cầu của sản xuất và nghiên cứu công thức phối hợp các chủng vi sinh vật dùng trong sản xuất chế phẩm HN-LBS. Từ đó, xây dựng quy trình sản xuất và kiểm nghiệm hợp lý để đảm bảo cho sản xuất chế phẩm có chất lượng và giá thành ổn định.

Để lấy tài liệu toàn văn của đề tài, vui lòng liên hệ qua SĐT: 0252. 3821632(gặp anh Tâm) hoặc email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phân lập và thiết kế các vector mang gen điều khiển chịu hạn phục vụ công tác tạo giống cây chuyển gen

 1. Tên đề tài: Phân lập và thiết kế các vector mang gen điều khiển chịu hạn phục vụ công tác tạo giống cây chuyển gen
 2. Chủ nhiệm: TS Phạm Xuân Hội
 3. Cơ quan chủ trì: Viện Di truyền nông nghiệp
 4. Năm hoàn thành: 2011
 5. Tên file: 8885_214tr
 6. Số trang: 214
 7. Tóm tắt:

Thiết kế thư viện cDNA chịu hạn của lúa Mộc Tuyền và ngô Tẻ vảng. Phân lập các gen mã hóa nhân tố phiên mã liên quan đển hạn. Tạo các chủng Agrobacterium tái tổ hợp mang gen mã hóa nhân tố phiên mã liên quan đến chịu hạn.

Để lấy tài liệu toàn văn của đề tài, vui lòng liên hệ qua SĐT: 0252. 3821632(gặp anh Tâm) hoặc email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điều tra hiện trạng phân bố hệ sinh thái rạn san hô vùng biển ven bờ tỉnh Khánh Hoà làm cơ sở quy hoạch, bảo vệ, phục hồi và sử dụng bền vững

 1. Tên đề tài: Điều tra hiện trạng phân bố hệ sinh thái rạn san hô vùng biển ven bờ tỉnh Khánh Hoà làm cơ sở quy hoạch, bảo vệ, phục hồi và sử dụng bền vững
 2. Chủ nhiệm: ThS Nguyễn Văn Long
 3. Cơ quan chủ trì: Viện Hải dương học
 4. Năm hoàn thành: 2008
 5. Tên file: Sinh hoc.A24
 6. Số trang: 144
 7. Tóm tắt:

Giới thiệu đặc điểm đa dạng sinh học và nguồn lợi trên rạn san hô ở vùng ven bờ tỉnh Khánh Hoà. Trình bày các tác động tự nhiên và hoạt động kinh tế xã hội ảnh hưởng đến tình trạng sức khoẻ rạn san hô. Trình bày cơ sở dữ liệu GIS quản lý đa dạng sinh học. Đề xuất các giải pháp bảo vệ, phục hồi và phát triển bền vững rạn san hô vùng ven bờ tỉnh Khánh Hoà.

Để lấy tài liệu toàn văn của đề tài, vui lòng liên hệ qua SĐT: 0252. 3821632(gặp anh Tâm) hoặc email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điều tra, nghiên cứu tảo độc gây hại ở một số vùng nuôi trồng thuỷ sản tập trung ven biển, đề xuất giải pháp phòng ngừa, giảm thiểu những tác hại do chúng gây ra - Chuyên đề: Bước đầu nghiên cứu cơ chế gây hại của tảo độc và tảo gây hại

 1. Tên đề tài: Điều tra, nghiên cứu tảo độc gây hại ở một số vùng nuôi trồng thuỷ sản tập trung ven biển, đề xuất giải pháp phòng ngừa, giảm thiểu những tác hại do chúng gây ra - Chuyên đề: Bước đầu nghiên cứu cơ chế gây hại của tảo độc và tảo gây hại
 2. Chủ nhiệm: TS Chu Văn Thuộc
 3. Cơ quan chủ trì: Viện Tài nguyên và Môi trường biển
 4. Năm hoàn thành: 2006
 5. Tên file: Sinh hoc.A14
 6. Số trang: 25
 7. Tóm tắt:

Trình bày một số điều kiện bùng phát mật độ tảo độc hại trên thế giới và ở Việt Nam. Giới thiệu khả năng sản sinh, tích luỹ độc tố tảo trong thực vật phù du biển tự nhiên, trong tảo độc và trong động vật thân mềm hai mảnh vỏ và tác hại của tảo độc tới môi trường và các loài thuỷ sinh vật.

Để lấy tài liệu toàn văn của đề tài, vui lòng liên hệ qua SĐT: 0252. 3821632(gặp anh Tâm) hoặc email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điều tra, nghiên cứu tảo độc gây hại ở một số vùng nuôi trồng thuỷ sản tập trung ven biển, đề xuất giải pháp phòng ngừa, giảm thiểu những tác hại do chúng gây ra - Đề tài nhánh: Điều tra nghiên cứu tảo độc hại vùng nuôi trồng thuỷ sản Cần Giờ - thành phố

 1. Tên đề tài: Điều tra, nghiên cứu tảo độc gây hại ở một số vùng nuôi trồng thuỷ sản tập trung ven biển, đề xuất giải pháp phòng ngừa, giảm thiểu những tác hại do chúng gây ra - Đề tài nhánh: Điều tra nghiên cứu tảo độc hại vùng nuôi trồng thuỷ sản Cần Giờ - thành phố Hồ Chí Minh
 2. Chủ nhiệm: NCV Đỗ Thị Bích Lộc
 3. Cơ quan chủ trì: Viện Tài nguyên và Môi trường biển Hải Phòng
 4. Năm hoàn thành: 2006
 5. Tên file: Sinh hoc.A20
 6. Số trang: 30
 7. Tóm tắt:

Giới thiệu đặc điểm tự nhiên, khu hệ thực vật phiêu sinh, mối quan hệ giữa sự phát triển tảo độc hại với các yếu tố môi trường, độc tố của tảo và những loài tảo có khả năng ảnh hưởng ở vùng ven biển Cần Giờ. Phần phụ lục giới thiệu thành phần loài tảo, loài tảo độc, loài tảo bám v.v... vùng ven biển Cần Giờ.

Để lấy tài liệu toàn văn của đề tài, vui lòng liên hệ qua SĐT: 0252. 3821632(gặp anh Tâm) hoặc email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Thông báo

361426