Get Adobe Flash player

Nghiên cứu quá trình phát sinh thủy triều đỏ và sinh thái phát triển của các loài tảo độc hại ở một số vùng ven bờ đặc trưng và ảnh hưởng của chúng tới nguồn lợi hải sản

 1. Tên đề tài: Nghiên cứu quá trình phát sinh thủy triều đỏ và sinh thái phát triển của các loài tảo độc hại ở một số vùng ven bờ đặc trưng và ảnh hưởng của chúng tới nguồn lợi hải sản
 2. Chủ nhiệm: PGS TS Nguyễn Ngọc Lâm
 3. Cơ quan chủ trì: Viện Hải dương học Hà Nội
 4. Năm hoàn thành: 2009
 5. Tên file: Sinh hoc.A1
 6. Số trang: 396
 7. Tóm tắt:

Phân tích đặc điểm tự nhiên và KT-XH của tỉnh Bình Thuận. Giới thiệu kết quả khảo sát, đánh giá sự bùng phát mật độ vi tảo và sinh học các loài tảo có khả năng gây hại, ảnh hưởng của tảo nở hoa đến quần thể sinh vật biển. Phân tích các ảnh viễn thám để xác đinh thành phần chủ yếu liên quan đế tảo nở hoa. Giới thiệu kết quả xây dựng mô hình giám sát, cảnh báo sớm thủy triều đỏ và các giải pháp giảm thiểu tác hại.

Để lấy tài liệu toàn văn của đề tài, vui lòng liên hệ qua SĐT: 0252. 3821632(gặp anh Tâm) hoặc email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Nghiên cứu quá trình tương tác biển lục địa và ảnh hưởng của chúng đến các hệ sinh thái ven bờ Đông và bờ Tây Nam Bộ

 1. Tên đề tài: Nghiên cứu phát triển xuất khẩu tại chỗ thông qua du lịch
 2. Chủ nhiệm: PGS.TS.Nguyễn Kỳ Phùng
 3. Cơ quan chủ trì: Trường Đại học Khoa học Tự nhiên TpHCM
 4. Năm hoàn thành: 2011
 5. Tên file: 8840_337tr
 6. Số trang: 337
 7. Tóm tắt:

Đề tài đã đưa ra các đánh giá định lượng về mức độ tương tác biển – lục địa vùng ven bờ Đông và Tây Nam Bộ và ảnh hưởng của nó đến quá trình xói lở bờ biển, ô nhiễm ven hồ, hệ sinh thái, nhiễm mặn,…

Đề tài cũng xây dựng các tập bản đồ động lực biển, biến động đường bờ trong khoảng thời gian 20 năm gần đây, bản đồ xâm nhập mặn, ngập lục do nước biển dâng dưới tác động biến đổi khí hậu. Đồng thời, đề tài cũng nghiên cứu sâu các vấn đề tương tác biển – lục địa với các tác động của yếu tố tự nhiên, tác động nhân sinh, đánh giá xu thế biến đổi và nguyên nhân gây ra các biến đổi trong môi trường và hệ sinh thái vùng nghiên cứu. Từ đó, xây dựng các cơ sở khoa học phục vụ cho việc phát triển bền vững.

Để lấy tài liệu toàn văn của đề tài, vui lòng liên hệ qua SĐT: 0252. 3821632(gặp anh Tâm) hoặc email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Nghiên cứu quy trình sản xuất 3 chế phẩm tắm từ dược liệu

 1. Tên đề tài: Nghiên cứu quy trình sản xuất 3 chế phẩm tắm từ dược liệu
 2. Chủ nhiệm: ThS Phạm Đức Ngà
 3. Cơ quan chủ trì: Công ty CP KD các SP Bản địa Sa Pa
 4. Năm hoàn thành: 2011
 5. Tên file: 9189_417tr
 6. Số trang: 417
 7. Tóm tắt:

Nghiên cứu xác định loại dược liệu để sản xuất 3 chế phẩm từ các dược liệu của bài thuốc tắm. Nghiên cứu quy trình sản xuất 3 chế phẩm (chế phẩm dược liệu dùng để tắm, chế phẩm dược liệu dùng để ngâm chân, chế phẩm dược liệu dùng để xông hơi). Xây dựng tiêu chuẩn cơ sở của nguyên liệu và 3 chế phẩm. Thử nghiệm tính an toàn và hiệu lực của các chế phẩm.

 

Để lấy tài liệu toàn văn của đề tài, vui lòng liên hệ qua SĐT: 0252. 3821632(gặp anh Tâm) hoặc email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Nghiên cứu rong biển Việt Nam và xây dựng tổ hợp công nghệ thu nhận các Polysacarit (carrageenan fucoidan, alginat canxi)

 1. Tên đề tài: Nghiên cứu rong biển Việt Nam và xây dựng tổ hợp công nghệ thu nhận các Polysacarit (carrageenan fucoidan, alginat canxi).
 2. Chủ nhiệm: PGS TS Bùi Minh Lý
 3. Cơ quan chủ trì: Viện Nghiên cứu và Ứng dụng công nghệ Nha Trang
 4. Năm hoàn thành: 2010
 5. Tên file: 8822_182tr
 6. Số trang: 182
 7. Tóm tắt:

Nghiên cứu thiết lập quy trình công nghệ thu nhận carrageenan từ loài rong đỏ Kappaphycus được nuôi trồng tại Việt Nam. Xây dựng công nghệ phức hợp thu nhận fucoidan và alginat canxi từ rong Mơ Việt nam. Xây dựng tiêu chuẩn chất lượng cơ sở cho các sản phẩm carrageenan, fucoidan và alginat canxi thu được. Tạo điều kiện cho việc xây dựng các tổ hợp sinh-dược học sản xuất các sản phẩm polysacarit có hoạt tính sinh học khác nhau.

Để lấy tài liệu toàn văn của đề tài, vui lòng liên hệ qua SĐT: 0252. 3821632(gặp anh Tâm) hoặc email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

           

Nghiên cứu sản xuất chế phẩm vi sinh vật sử dụng trong phòng trừ bệnh héo xanh lạc và vừng

 1. Tên đề tài: Nghiên cứu sản xuất chế phẩm vi sinh vật sử dụng trong phòng trừ bệnh héo xanh lạc và vừng
 2. Chủ nhiệm: TS Lê Như Kiểu
 3. Cơ quan chủ trì: Viện Thổ nhưỡng nông hóa
 4. Năm hoàn thành: 2010
 5. Tên file: 8862_135tr
 6. Số trang: 135
 7. Tóm tắt:

Tuyển chọn các chủng vi sinh vật có khả năng đối kháng cao với các chủng vi khuẩn gây bệnh héo xanh trên lạc và vừng. Sản xuất được chế phẩm sinh học phục vụ phòng chống bệnh héo xanh lạc và vừng hiện nay, mang lại hiệu quả kinh tế và môi trường. Qua đó, mở ra hướng ứng dụng rỗng rãi hơn cho các vi sinh vật đối kháng trong nông nghiệp trên các đối tượng cây trồng khác nhau.

Để lấy tài liệu toàn văn của đề tài, vui lòng liên hệ qua SĐT: 0252. 3821632(gặp anh Tâm) hoặc email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Thông báo

361439