Get Adobe Flash player

Hoàn thiện công nghệ sản xuất và ứng dụng men ủ vi sinh để xử lý phế phụ phẩm nông nghiệp làm phân bón hữu cơ tại ĐắkLắk

 1. Tên đề tài: Nghiên cứu phát triển xuất khẩu tại chỗ thông qua du lịch
 2. Chủ nhiệm: KS Nghiêm Thị Minh Thu
 3. Cơ quan chủ trì: Trung tâm Ứng dụng KH&CN tỉnh Đắk lắk
 4. Năm hoàn thành: 2009
 5. Tên file: 7967_140tr
 6. Số trang: 140
 7. Tóm tắt:

Đề tài nghiên cứu hoàn thiện 02 quy trình:

+ Quy trình sản xuất men ủ VSV trong điều kiện Đắk Lắk.

+ Quy trình ứng dụng men ủ vi sinh vật trong xử lý phế phụ phẩm nông nghiệp làm nguyên liệu và phân bón hữu cơ.

Qua đó, giảm đựơc chi phí vận chuyển và nguyên liệu nhập khẩu, dẫn đến giảm giá thành tăng sức cạnh tranh với sản phẩm cùng loại. Đồng thời góp phần thu hút nguồn lao động, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và hiệu quả kinh tế, sức cạnh tranh cho người sản xuất. Tăng cường hiệu quả sử dụng đất, giảm thiểu ô nhiễm môi trường do các loại phế thải của sản xuất nông nghiệp gây nên.

Để lấy tài liệu toàn văn của đề tài, vui lòng liên hệ qua SĐT: 0252. 3821632(gặp anh Tâm) hoặc email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Nghiên cứu bảo tồn đa dạng sinh học dải ven bờ Việt Nam

 1. Tên đề tài: Nghiên cứu bảo tồn đa dạng sinh học dải ven bờ Việt Nam
 2. Chủ nhiệm: TS Đỗ Công Thung
 3. Cơ quan chủ trì: Bộ KHCN – Bộ Ngoại giao Italy
 4. Năm hoàn thành: 2006
 5. Tên file: Sinh hoc.A3
 6. Số trang: 161
 7. Tóm tắt:

Tổng quan về môi trường ven bờ Việt Nam. Giới thiệu khu hệ sinh vật dải ven bờ Việt Nam. Đánh giá tiềm năng bảo tồn đa dạng sinh học dải ven bờ Việt Nam. Đánh giá hiện trạng sử dụng, đe dọa đến đa dạng sinh học biển vùng ven bờ. Đề xuất các biện pháp bảo vệ đa dạng sinh học dải ven bờ Việt Nam.

Để lấy tài liệu toàn văn của đề tài, vui lòng liên hệ qua SĐT: 0252. 3821632(gặp anh Tâm) hoặc email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Nghiên cứu cở lý luận, thực tiễn và đề xuất cơ chế quản lý hoạt động tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích từ nguồn gen ở Việt Nam

 1. Tên đề tài: Nghiên cứu cở lý luận, thực tiễn và đề xuất cơ chế quản lý hoạt động tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích từ nguồn gen ở Việt Nam
 2. Chủ nhiệm: ThS Huỳnh Thị Mai
 3. Cơ quan chủ trì: Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường
 4. Năm hoàn thành: 2010
 5. Tên file: 8619_355tr
 6. Số trang: 355
 7. Tóm tắt:

Nghiên cứu cơ sở lý luận về tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích từ nguồn gen. Tổng quan thực trạng tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích ở Việt Nam. Tổng quan các điều ước quốc tế về tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích. Kinh nghiệm về tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích và bài học cho Việt Nam. Điều tra đánh giá điểm về hoạt động tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích nguồn gen tại Vườn quốc gia Ba Vì và Vườn quốc gia Côn Đảo. Đề xuất cơ chế quản lý hoạt động tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích từ nguồn gen phù hợp với điều kiện Việt Nam.

Để lấy tài liệu toàn văn của đề tài, vui lòng liên hệ qua SĐT: 0252. 3821632(gặp anh Tâm) hoặc email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn xây dựng tiêu chí phân loại mức độ rủi ro của vật biến đổi gen và các sản phẩm có nguồn gốc từ sinh vật biến đổi gen

 1. Tên đề tài: Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn xây dựng tiêu chí phân loại mức độ rủi ro của vật biến đổi gen và các sản phẩm có nguồn gốc từ sinh vật biến đổi gen
 2. Chủ nhiệm: ThS Lê Thanh Bình
 3. Cơ quan chủ trì: Tổng cục Môi trường
 4. Năm hoàn thành: 2010
 5. Tên file: 8652_103tr
 6. Số trang: 103
 7. Tóm tắt:

Xây dựng tiêu chí phân loại rủi ro và giải pháp quản lý sinh vật biến đổi gen và các sản phẩm của sinh vật biến đổi gen ứng với mỗi mức phân loại rủi ro ở Việt Nam.

Để lấy tài liệu toàn văn của đề tài, vui lòng liên hệ qua SĐT: 0252. 3821632(gặp anh Tâm) hoặc email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Nghiên cứu hiệu quả điều trị lơxêmi cấp tiền tủy bằng atra và arsenic trioside tại Viện Huyết học truyền máu Trung ương

 1. Tên đề tài: Nghiên cứu hiệu quả điều trị lơxêmi cấp tiền tủy bằng atra và arsenic trioside tại Viện Huyết học truyền máu Trung ương
 2. Chủ nhiệm: Đỗ Trung Phấn, GS.TSKH
 3. Cơ quan chủ trì: Viện Huyết học Truyền máu Trung ương
 4. Năm hoàn thành: 2009
 5. Tên file: Sinh hoc.A29
 6. Số trang: 148
 7. Tóm tắt:

Giới thiệu kết quả nghiên cứu một số đặc điểm lâm sàng và xét nghiệm có giá trị chẩn đoán APL (Acute promyelocytic leukemia). Nghiên cứu hiệu quả điều trị APL của ATRA và As2O3, theo dõi tác dụng phụ và chất lượng sống của bệnh nhân trên 5 năm lui bệnh hoàn toàn.

Để lấy tài liệu toàn văn của đề tài, vui lòng liên hệ qua SĐT: 0252. 3821632(gặp anh Tâm) hoặc email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Thông báo

361324