Get Adobe Flash player

Nghiên cứu thay thế chủng Nakayama bằng chủng Beijing-1 trong sản xuất văcxin viêm não Nhật Bản

 1. Tên đề tài: Nghiên cứu thay thế chủng Nakayama bằng chủng Beijing-1 trong sản xuất văcxin viêm não Nhật Bản
 2. Chủ nhiệm: GS TS Huỳnh Phương Liên
 3. Cơ quan chủ trì: Cty vắcxin và Sinh phẩm số 1
 4. Năm hoàn thành: 2006
 5. Tên file: Sinh hoc.A40
 6. Số trang: 141
 7. Tóm tắt:

Giới thiệu kết quả xây dựng quy trình chế tạo chủng gốc và chủng sản xuất; quy trình công nghệ sản xuất văcxin viêm não Nhật Bản (VNNB) từ chủng Beijing-1. Giới thiệu kết quả kiểm tra thành phần hoá học của 6 loại văcxin VNNB sản xuất thử nghiệm từ chủng Beijing-1, kết quả kiểm tra hình thái trên kính hiển vi điện tử JEM 1010, kết quả kiểm tra tính an toàn và công hiệu của 6 loạt văcxin thử nghiệm và kết quả đánh giá tính bền vững của văcxin VNNB. Thử nghiệm lâm sàng, đánh giá tính an toàn và đáp ứng miễn dịch của văcxin VNNB sản xuất từ chủng Beijing-1.

Để lấy tài liệu toàn văn của đề tài, vui lòng liên hệ qua SĐT: 0252. 3821632(gặp anh Tâm) hoặc email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Nghiên cứu ứng dụng qui trình thu gom, xử lý và bảo quản tế bào gốc sinh máu sử dụng cho ghép tủy đồng loài

 1. Tên đề tài: Nghiên cứu ứng dụng qui trình thu gom, xử lý và bảo quản tế bào gốc sinh máu sử dụng cho ghép tủy đồng loài
 2. Chủ nhiệm: Đỗ Trung Phấn, GS.TSKH
 3. Cơ quan chủ trì: Viện Huyết học Truyền máu Trung ương
 4. Năm hoàn thành: 2008
 5. Tên file: Sinh hoc.A22
 6. Số trang: 119
 7. Tóm tắt:

Giới thiệu kết quả nghiên cứu ứng dụng quy trình thu gom, xử lý và bảo quản tế bào gốc máu ngoại vi huy động, tủy xương, máu cuống rốn sử dụng cho ghép tế bào gốc đồng loài. Đánh giá kết quả bảo quản dài ngày tế bào gốc ở nhiệt độ -196oC.

Để lấy tài liệu toàn văn của đề tài, vui lòng liên hệ qua SĐT: 0252. 3821632(gặp anh Tâm) hoặc email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Sản xuất thử nghiệm vác xin vô hoạt phòng bệnh xuất huyết truyền nhiễm ở thỏ

 1. Tên đề tài: Sản xuất thử nghiệm vác xin vô hoạt phòng bệnh xuất huyết truyền nhiễm ở thỏ
 2. Chủ nhiệm: TS Trần Thị Liên
 3. Cơ quan chủ trì: Xí nghiệp Thuốc thú y TW
 4. Năm hoàn thành: 2009
 5. Tên file: Sinh hoc.A28
 6. Số trang: 26
 7. Tóm tắt:

Giới thiệu kết quả nghiên cứu hoàn thiện và ổn định các quy định về giống virus, quy trình sản xuất vác xin, quy trình kiểm nghiệm vác xin, quy trình sử dụng và bảo quản vác xin vô hoạt phòng bệnh xuất huyết truyền nhiễm ở thỏ.

Để lấy tài liệu toàn văn của đề tài, vui lòng liên hệ qua SĐT: 0252. 3821632(gặp anh Tâm) hoặc email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Xây dựng tiêu chuẩn cơ sở của vắcxin dị nguyên mạt bụi nhà Acarien D. pteronyssinus gây các bệnh dị ứng: hen phế quản, viêm mũi dị ứng, viêm kết mạc

 1. Tên đề tài: Xây dựng tiêu chuẩn cơ sở của vắcxin dị nguyên mạt bụi nhà Acarien D. pteronyssinus gây các bệnh dị ứng: hen phế quản, viêm mũi dị ứng, viêm kết mạc
 2. Chủ nhiệm: TS Lương Hồng Châu
 3. Cơ quan chủ trì: Cty Vắcxin Pasteur Đà Lạt
 4. Năm hoàn thành: 2009
 5. Tên file: Sinh hoc.A31
 6. Số trang: 97
 7. Tóm tắt:

Giới thiệu kết quả nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn về vắcxin dị nguyên D. pteronyssinus về các đặc tính: vật lý, hóa học, sinh học và miễn dịch.

Để lấy tài liệu toàn văn của đề tài, vui lòng liên hệ qua SĐT: 0252. 3821632(gặp anh Tâm) hoặc email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Đánh giá chất lượng vắc-xin cúm A/H5N1 cho gia cầm được sản xuất tại Việt Nam bằng chủng NIBRG-14

 1. Tên đề tài: Đánh giá chất lượng vắc-xin cúm A/H5N1 cho gia cầm được sản xuất tại Việt Nam bằng chủng NIBRG-14
 2. Chủ nhiệm: GS TS Lê Trần Bình
 3. Cơ quan chủ trì: Viện Công nghệ sinh học
 4. Năm hoàn thành: 2009
 5. Tên file: Sinh hoc.A36
 6. Số trang: 143
 7. Tóm tắt:

Tổng quan tình hình nghiên cứu ứng dụng vắc-xin cúm A/H5N1 trên thế giới. Giới thiệu kết quả triển khai sản xuất vắc-xin này bằng chủng NIBRG-14 tại Việt Nam. Đánh giá chất lượng vắc-xin sản xuất bằng phương pháp công cường độc. Phần phụ lục giới thiệu kết quả công cường độc cho gà đã tiêm phòng bằng vắc-xin cúm A/H5N1 sản xuất tại Việt Nam.

Để lấy tài liệu toàn văn của đề tài, vui lòng liên hệ qua SĐT: 0252. 3821632(gặp anh Tâm) hoặc email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Thông báo

361291