Get Adobe Flash player

Nghiên cứu áp dụng công nghệ vi sinh hiện đại để sản xuất chế phẩm giàu axit amin và enzym từ nguồn thứ phẩm nông nghiệp và thuỷ hải sản ở qui mô bán công nghiệp

  1. Tên đề tài: Nghiên cứu áp dụng công nghệ vi sinh hiện đại để sản xuất chế phẩm giàu axit amin và enzym từ nguồn thứ phẩm nông nghiệp và thuỷ hải sản ở qui mô bán công nghiệp
  2. Chủ nhiệm: PGS TS Nguyễn Thuỳ Châu
  3. Cơ quan chủ trì: Viện Cơ điện NN và CN Sau thu hoạch
  4. Năm hoàn thành: 2006
  5. Tên file: Sinh hoc.A39
  6. Số trang: 280
  7. Tóm tắt:

Tuyển chọn bộ chủng giống vi sinh vật có hoạt tính sinh học từ các nguồn thiên nhiên. Sử dụng kỹ thuật hiện đại trong chọn tạo giống các chủng vi sinh vật. Hoàn thiện công nghệ lên men axit amin và enzim ở qui mô phòng thí nghiệm và qui mô 150l/mẻ và 1500l/mẻ. Thử nghiệm và đánh giá các chế phẩm sản xuất được trên đàn gia súc, gia cầm.

Để lấy tài liệu toàn văn của đề tài, vui lòng liên hệ qua SĐT: 0252. 3821632(gặp anh Huy) hoặc email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Thông báo

361427