Get Adobe Flash player

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển con người trong giai đoạn từ 1 đến 6 tuổi theo cách tiếp cận vòng đời

  1. Tên đề tài: Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển con người trong giai đoạn từ 1 đến 6 tuổi theo cách tiếp cận vòng đời
  2. Chủ nhiệm: PGS TS Trần Văn Chiến
  3. Cơ quan chủ trì: Tổng cục Dân số KHH Gia đình
  4. Năm hoàn thành: 2008
  5. Tên file: Sinh hoc.A34
  6. Số trang: 118
  7. Tóm tắt:

Giới thiệu kết quả điều tra thực trạng phát triển thể chất: chiều cao, cân nặng, vòng đầu, vòng ngực, vòng đùi v.v... và tâm vận động của trẻ 1-6 tuổi tại một số quận, huyện của 3 tỉnh thành phố: Hưng Yên, Quảng Nam, Cần Thơ. Giới thiệu một số yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển thể chất và tâm vận động của trẻ 1-6 tuổi tại 3 địa phương trên. Đề xuất một số giải pháp can thiệp nhằm nâng cao chất lượng phát triển thể chất và tâm vận động của trẻ em.

Để lấy tài liệu toàn văn của đề tài, vui lòng liên hệ qua SĐT: 0252. 3821632(gặp anh Huy) hoặc email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Thông báo

361351