Get Adobe Flash player

Nghiên cứu giám định phân tử và chẩn đoán loài mạt D. pteronyssinus tại Việt Nam và định kỳ kiểm định giống để nuôi cấy tạo nguồn dị nguyên thuần khiết

  1. Tên đề tài: Nghiên cứu giám định phân tử và chẩn đoán loài mạt D. pteronyssinus tại Việt Nam và định kỳ kiểm định giống để nuôi cấy tạo nguồn dị nguyên thuần khiết
  2. Chủ nhiệm: PGS TS Lê Thanh Hòa
  3. Cơ quan chủ trì: Cty Vắcxin Pasteur Đà Lạt
  4. Năm hoàn thành: 2009
  5. Tên file: Sinh hoc.A33
  6. Số trang: 56
  7. Tóm tắt:

Quy trình giám định phân tử và chẩn đoán loài mạt D. pteronyssinus tại Việt Nam. Giới thiệu kết quả thu nhận, giải trình tự và xác định gen 12S và cox1. Kết quả so sánh, phân tích trình tự chuỗi gen thu nhận.

Để lấy tài liệu toàn văn của đề tài, vui lòng liên hệ qua SĐT: 0252. 3821632(gặp anh Huy) hoặc email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Thông báo

361386