Get Adobe Flash player

Nghiên cứu quy trình nuôi cấy mạt bụi nhà Acarien D. pteronyssinus gây các bệnh dị ứng: hen phế quản, viêm mũi dị ứng, viêm kết mạc

1.      Tên đề tài: Nghiên cứu quy trình nuôi cấy mạt bụi nhà Acarien D. pteronyssinus gây các bệnh dị ứng: hen phế quản, viêm mũi dị ứng, viêm kết mạc

2.      Chủ nhiệm: TS Võ Thanh Quang

3.      Cơ quan chủ trì: Cty Vắcxin Pasteur Đà Lạt

4.      Năm hoàn thành: 2009

5.      Tên file: Sinh hoc.A32

6.      Số trang: 59

7.      Tóm tắt:

Giới thiệu kết quả nghiên cứu các loại môi trường tối ưu để mạt bụi nhà sinh trưởng và phát triển. Xây dựng quy trình nhân nuôi mạt bụi nhà D. pteronyssinus trong phòng thí nghiệm.

 

Để lấy tài liệu toàn văn của đề tài, vui lòng liên hệ qua SĐT: 0252. 3821632 (gặp anh Huy) hoặc email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Nghiên cứu quy trình nuôi cấy mạt bụi nhà Acarien D. pteronyssinus gây các bệnh dị ứng: hen phế quản, viêm mũi dị ứng, viêm kết mạc

Thông báo

361375