Get Adobe Flash player

Nghiên cứu quy trình phân lập giám định hình thái học loài mạt bụi nhà Acarien D. pteronyssinus gây các bệnh dị ứng: hen phế quản, viêm mũi dị ứng, viêm kết mạc

  1. Tên đề tài: Nghiên cứu quy trình phân lập giám định hình thái học loài mạt bụi nhà Acarien D. pteronyssinus gây các bệnh dị ứng: hen phế quản, viêm mũi dị ứng, viêm kết mạc
  2. Chủ nhiệm: Nguyễn Đức Trọng, PGS.TS
  3. Cơ quan chủ trì: Cty Vắcxin Pasteur Đà Lạt
  4. Năm hoàn thành: 2009
  5. Tên file: Sinh hoc.A30
  6. Số trang: 24
  7. Tóm tắt:

Giới thiệu kết quả nghiên cứu quy trình phân lập giám định hình thái học loài mạt bụi nhà Acarien D. pteronyssinus.

Để lấy tài liệu toàn văn của đề tài, vui lòng liên hệ qua SĐT: 0252. 3821632(gặp anh Huy) hoặc email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Thông báo

361384