Get Adobe Flash player

Nghiên cứu quy trình tách chiết và điều chế dị nguyên mạt bụi nhà Acarien D. pteronyssinus tại Việt Nam

  1. Tên đề tài: Nghiên cứu quy trình tách chiết và điều chế dị nguyên mạt bụi nhà Acarien D. pteronyssinus tại Việt Nam
  2. Chủ nhiệm: PGS TS Nguyễn Hoài An
  3. Cơ quan chủ trì: Cty Vắcxin Pasteur Đà Lạt
  4. Năm hoàn thành: 2009
  5. Tên file: Sinh hoc.A27
  6. Số trang: 61
  7. Tóm tắt:

So sánh các phương pháp điều chế dị nguyên tại Việt Nam. Xây dựng một quy trình điều chế dị nguyên có hiệu quả cao.

Để lấy tài liệu toàn văn của đề tài, vui lòng liên hệ qua SĐT: 0252. 3821632(gặp anh Tâm) hoặc email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Thông báo

361405