Get Adobe Flash player

Nghiên cứu các biện pháp tổng hợp phòng trừ cây trinh nữ thân gỗ (Mimosa pigral ) ở Việt Nam – Chuyên đề: Phân tích về hiệu quả kỹ thuật , kinh tế , môi trường và khả năng ứng dụng trên diện rộng của các biện pháp phòng trừ

  1. Tên đề tài: Nghiên cứu các biện pháp tổng hợp phòng trừ cây trinh nữ thân gỗ (Mimosa pigral ) ở Việt Nam – Chuyên đề: Phân tích về hiệu quả kỹ thuật , kinh tế , môi trường và khả năng ứng dụng trên diện rộng của các biện pháp phòng trừ
  2. Chủ nhiệm: TS Nguyễn Hồng Sơn
  3. Cơ quan chủ trì: Viện Bảo vệ Thực vật
  4. Năm hoàn thành: 2007
  5. Tên file: Sinh hoc.A26
  6. Số trang: 22
  7. Tóm tắt:

Đánh giá hiệu quả kỹ thuật , kinh tế và tác động môi trường của các biện pháp phòng trừ cây trinh nữ thân gỗ như: thủ công cơ giới , sinh học và thủ công kết hợp với hoá học tại vườn quốc gia Tràm Chim, Cát Tiên, lưu vực sông La Ngà, lòng hồ Hoà Bình và Thác Bà.

Để lấy tài liệu toàn văn của đề tài, vui lòng liên hệ qua SĐT: 0252. 3821632(gặp anh Huy) hoặc email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Thông báo

361447