Get Adobe Flash player

Nghiên cứu các biện pháp tổng hợp phòng trừ cây trinh nữ thân gỗ (Mimosa pigral ) ở Việt Nam

  1. Tên đề tài: Nghiên cứu các biện pháp tổng hợp phòng trừ cây trinh nữ thân gỗ (Mimosa pigral ) ở Việt Nam
  2. Chủ nhiệm: TS Nguyễn Hồng Sơn
  3. Cơ quan chủ trì: Viện Bảo vệ Thực vật
  4. Năm hoàn thành: 2007
  5. Tên file: Sinh hoc.A25
  6. Số trang: 180
  7. Tóm tắt:

Điều tra tình hình phân bố, hiện trạng xâm lấn và mức độ gây hại của cây trinh nữ thân gỗ ( TNTG ) tại vườn quốc giông Tràm Chim và Nam Cát Tiên. Giới thiệu một số đặc điểm sinh vật học, sinh thái học cơ bản của TNTG ở điều kiện Việt Nam và khả năng phòng trừ cây TNTG bằng các biện pháp thủ công, cơ giới, hoá học và sinh học phù hợp với điều kiện của các vườn quốc gia.

Để lấy thông tin tài liệu của đề tài, vui lòng liên hệ qua SĐT: 0252. 3821632(gặp anh Huy) hoặc email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Thông báo

361281