Get Adobe Flash player

Hợp tác nghiên cứu chế tạo và thử nghiệm kháng thể kháng tụ huyết trùng lợn (THT) và E.coli được chiết tách từ lòng đỏ trứng gà bằng công nghệ mới

  1. Tên đề tài: Hợp tác nghiên cứu chế tạo và thử nghiệm kháng thể kháng tụ huyết trùng lợn (THT) và E.coli được chiết tách từ lòng đỏ trứng gà bằng công nghệ mới
  2. Chủ nhiệm: Phan Thanh Phượng, GS,TSKH
  3. Cơ quan chủ trì: Hội Thú y Việt Nam
  4. Năm hoàn thành: 2008
  5. Tên file: Sinh hoc.A23
  6. Số trang: 185
  7. Tóm tắt:

Giới thiệu tình hình dịch tễ bệnh tụ huyết trùng. Khảo sát chất lượng các chủng tụ huyết trùng và E.Coli dùng để chế kháng thể cho lợn, xây dựng quy trình chế tạo kháng thể từ lòng đỏ trứng gà bằng công nghệ mới, khảo sát chế độ bảo quản, xác định liều kháng thể sử dụng phòng trị bệnh, khảo sát hiệu quả phòng trị bệnh E.Coli bằng kháng thể E.Coli và THT dạng bột mịn, nghiên cứu biến động HGKT ở lợn sử dụng kháng thể dạng bột, đông khô, khảo sát hiệu quả phòng trị bệnh tụ huyết trùng bằng kháng thể nhi liên E.COli và tụ huyết trùng lợn dạng bột và dạng khô.

Để lấy tài liệu toàn văn của đề tài, vui lòng liên hệ qua SĐT: 0252. 3821632(gặp anh Huy) hoặc email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Thông báo

361296