Get Adobe Flash player

DANH MỤC KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CHUYỂN GIAO (ngày 7/6/2018)

DANH MỤC KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CHUYỂN GIAO

Lĩnh vực: Nông lâm nghiệp

TT Tên đề tài Chủ nhiệm Năm Tên file Số trang
 1 Hợp tác nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật sản xuất cỏ và công nghệ sản xuất hạt giống một số cỏ họ đậu ở Việt Nam Nguyễn Thị Mùi, TS 2009 7994_229tr 229
Nghiên cứu các giải pháp khoa học công nghệ và kinh tế xã hội trồng rừng gỗ lớn mọc nhanh trên đất trống còn tính chất rừng và đất rừng nghèo kiệt Trần Văn Con, PGS.TS 2011 8917_259tr 259
Nghiên cứu cải tiến tổ hợp công nghệ sinh sản phục vụ công tác và nhân giống bò Nguyễn Thị Thoa, ThS. 2010 8245_128tr 128
Nghiên cứu chọn, tạo giống mới chịu hạn cho miền Trung, Đông Nam Bộ và Tây Nguyên Nguyễn Đức Quang, TS 2011 9051-1_320tr 320
Nghiên cứu công nghệ chế tạo kit chẩn đoán nhanh hội chứng rối loạn sinh sản và hô hấp (PRRS) trên lợn Nguyễn Thị Lan, TS 2011 8980_174tr 174
Nghiên cứu công nghệ sản xuất chất dinh dưỡng bổ sung cho phân bón qua lá từ nguồn rong biển trong nước Đặng Xuân Toàn, TS. 2010 8148_48tr 48
Nghiên cứu tạo giống bông lai ba có khả năng kháng sâu xanh, kháng rầy xanh và thuốc trừ cỏ Vũ Xuân Long, TS 2011 9186_98tr 98
Nghiên cứu tạo giống lúa kháng bệnh đạo ôn bằng chỉ thị phân tử Phạm Văn Dư, PGS.TS 2011 8929_232tr 232
Tạo giống lúa chịu hạn bằng phương pháp dấu chuẩn phân tử Nguyễn Thị Lang, GS.TS. 2010 7834_469tr 469
10  Tạo giống lúa thuần khoáng rầy nâu bằng công nghệ chỉ thị phân tử Lưu Thị Ngọc Huyền, TS. 2010 8641_184tr 184

Hợp tác nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật sản xuất cỏ và công nghệ sản xuất hạt giống một số cỏ họ đậu ở Việt Nam

 1. Tên đề tài: Hợp tác nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật sản xuất cỏ và công nghệ sản xuất hạt giống một số cỏ họ đậu ở Việt Nam.
  1. Chủ nhiệm: TS Nguyễn Thị Mùi
  2. Cơ quan chủ trì: Viện Chăn nuôi
  3. Năm hoàn thành: 2009
  4. Tên file: 7994_229tr
  5. Số trang: 229
  6. Tóm tắt:

Điều tra tình trạng sản xuất cỏ, mục đích sử dụng và thị trường của cỏ trồng trong các vùng nghiên cứu và lựa chọn công nghệ. Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật canh tác sản xuất cỏ và hạt một số giống cỏ đậu tại 2 vùng sinh thái. Nghiên cứu ứng dụng công nghệ thu hoạch hạt và chế biến hạt giống (Stylosanthes G. CIAT 184 vµ Stylosanthes Plus) tại lâm Đồng và Hà Tây. Nghiên cứu các biện pháp quản lý đồng cỏ trồng thu cắt và đồng cỏ thu hạt giống tại lâm Đồng và Hà Tây. Nghiên cứu xây dựng mô hình sản xuất cỏ và hạt cỏ họ đậu năng suất chất lượng cao tại lâm Đồng và Hà Tây. Chuyển giao kết quả nghiên cứu vào sản xuất mở rộng tại 2 vùng sinh thái.

Để lấy tài liệu toàn văn của đề tài, vui lòng liên hệ qua SĐT: 0252. 3821632(gặp anh Tâm) hoặc email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Nghiên cứu các giải pháp khoa học công nghệ và kinh tế xã hội trồng rừng gỗ lớn mọc nhanh trên đất trống còn tính chất rừng và đất rừng nghèo kiệt

 1. Tên đề tài: Nghiên cứu các giải pháp khoa học công nghệ và kinh tế xã hội trồng rừng gỗ lớn mọc nhanh trên đất trống còn tính chất rừng và đất rừng nghèo kiệt.
 2. Chủ nhiệm: Trần Văn Con
 3. Cơ quan chủ trì: Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam
 4. Năm hoàn thành: 2011
 5. Tên file: 8917_259tr
 6. Số trang: 259
 7. Tóm tắt:

Điều tra, đánh giá các mô hình rừng trồng gỗ lớn đã có. Qua đó, nghiên cứu các biện pháp kỹ thuật xây dựng và nuôi dưỡng rừng trồng gỗ lớn. Nghiên cứu các chính sách và giải pháp kinh tế - xã hội nhằm tạo động lực phát triển rừng.

Để lấy tài liệu toàn văn của đề tài, vui lòng liên hệ qua SĐT: 0252. 3821632(gặp anh Tâm) hoặc email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Nghiên cứu cải tiến tổ hợp công nghệ sinh sản phục vụ công tác và nhân giống bò

 1. Tên đề tài: Nghiên cứu cải tiến tổ hợp công nghệ sinh sản phục vụ công tác và nhân giống bò
 2. Chủ nhiệm:
 3. Cơ quan chủ trì: Viện Chăn nuôi
 4. Năm hoàn thành: 2010
 5. Tên file: 8245_128tr
 6. Số trang: 128
 7. Tóm tắt:

            Thông qua các nghiên cứu cải tiến công nghệ phôi bò sữa, cải tiến phương pháp đông lạnh phôi bò, thử nghiệm đông lạnh tế bào trứng và tạo phôi từ trứng sau đông lạnh-giải đông, môi trường sản xuất tinh bò sữa và sản xuất tinh đông lạnh dạng cọng rạ, công nghệ phôi bò thịt. Qua đó, cung cấp chính xác các bước tiến hành trong quy trình cho cán bộ nghiên cứu và kỹ thuật viên để có thể ứng dụng để nâng cao năng suất sinh sản và chất lượng giống bò: bò thịt, bò sữa.

Để lấy tài liệu toàn văn của đề tài, vui lòng liên hệ qua SĐT: 0252. 3821632(gặp anh Tâm) hoặc email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Nghiên cứu chọn, tạo giống mới chịu hạn cho miền Trung, Đông Nam Bộ và Tây Nguyên

 1. Tên đề tài: Nghiên cứu chọn, tạo giống mới chịu hạn cho miền Trung, Đông Nam Bộ và Tây Nguyên.
 2. Chủ nhiệm: Nguyễn Đức Quang
 3. Cơ quan chủ trì: Trung tâm nghiên cứu và phát triển mía đường.
 4. Năm hoàn thành: 2011
 5. Tên file: 9051-1_320tr
 6. Số trang: 320
 7. Tóm tắt:

Nghiên cứu biện pháp phòng trừ cỏ, biện pháp phòng trừ sâu hại và xây dựng mô hình trồng thâm canh giống mía mới có khả năng chịu hạn khá, năng suất cao.

Để lấy tài liệu toàn văn của đề tài, vui lòng liên hệ qua SĐT: 0252. 3821632(gặp anh Tâm) hoặc email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Thông báo

047911