Get Adobe Flash player

DANH MỤC KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CHUYỂN GIAO LĨNH VỰC MÔI TRƯỜNG (Cập nhật 30/5/2018)

DANH MỤC KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CHUYỂN GIAO

Lĩnh vực: Môi trường

TT Tên đề tài Chủ nhiệm Năm

 

Tên file

Số trang
 1 Nghiên cứu quy trình phân tích tỷ số đồng vị và bước đầu áp dụng trong nghiên cứu nguồn gốc ô nhiễm nước ngầm ở Việt Nam Võ Tường Hạnh, KS. 2010 8286_75tr 75
Nghiên cứu ứng dụng công nghệ vi sinh và hệ thống thiết bị tiết kiệm năng lượng để xử lý nước thải sinh hoạt đô thị Nguyễn Văn Cách, PGS.TS. 2010 8712_225tr 225
Nghiên cứu xây dựng hệ thống thông tin nhằm nâng cao nhận thức về bảo tồn và sử dụng hợp lý nguồn đa dạng sinh học một số đối tượng động vật nuôi và động vật hoang dã tại Việt Nam Trần Thu Lan, ThS. 2010 8163_120tr 120
Phát triển và tối ưu hóa các giải pháp loại bỏ ô nhiễm Asen trong nước ngầm cho các hộ nông dân vùng Châu thổ sông Hồng Việt Nam Phạm Hùng Việt, GS.TS. 2011 8830_192tr 192

Nghiên cứu xây dựng hệ thống thông tin nhằm nâng cao nhận thức về bảo tồn và sử dụng hợp lý nguồn đa dạng sinh học một số đối tượng động vật nuôi và động vật hoang dã tại Việt Nam

 

 1. Tên đề tài: Nghiên cứu xây dựng hệ thống thông tin nhằm nâng cao nhận thức về bảo tồn và sử dụng hợp lý nguồn đa dạng sinh học một số đối tượng động vật nuôi và động vật hoang dã tại Việt Nam.
 2. Chủ nhiệm: ThS Trần Thu Lan.
 3. Cơ quan chủ trì: CỤC THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUỐC GIA
 4. Năm hoàn thành: 2010
 5. Tên file: 8163_120tr
 6. Số trang: 120
 7. Tóm tắt:

Đề tài cho thấy cái nhìn tổng quan về đa dạng sinh học động vật nuôi và động vật hoang dã tại Việt Nam. Qua đó, thấy được tiềm năng và nguy cơ mất đi sự đa dạng sinh học của động vật hoang dã và động vật nuôi.

Thông qua đề tài, đã đề xuất một số biện pháp về mặt thông tin và truyền thông nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo tồn đa dạng sinh học động vật nuôi và hoang dã. Xây dựng thư viện điện tử (tài liệu và ảnh) về đa dạng sinh học và website về động vật (biodiva). Nghiên cứu xây dựng nội dung và hình thức tổ chức triển lãm “Bảo tồn và phát huy giá trị đa dạng sinh học động vật nuôi và động vật hoang dã vùng
núi”. Thiết kế và xây dựng kịch bản cho phim và tài liệu về ĐDSH cho một số đối tượng động vật nuôi và hoang dã ở Việt Nam.

 

Để lấy tài liệu toàn văn của đề tài, vui lòng liên hệ qua SĐT: 0252. 3821632(gặp anh Tâm) hoặc email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phát triển và tối ưu hóa các giải pháp loại bỏ ô nhiễm Asen trong nước ngầm cho các hộ nông dân vùng Châu thổ sông Hồng Việt Nam

 

 1. Tên đề tài: Phát triển và tối ưu hóa các giải pháp loại bỏ ô nhiễm Asen trong nước ngầm cho các hộ nông dân vùng Châu thổ sông Hồng Việt Nam.
 2. Chủ nhiệm: Phạm Hùng Việt, GS.TS.
 3. Cơ quan chủ trì: Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
 4. Năm hoàn thành: 2011
 5. Tên file: 8830_192tr
 6. Số trang: 192
 7. Tóm tắt:

Cái nhìn tổng quan về mức độ thâm nhiễm asen từ nước ăn uống, sinh hoạt, mức độ nhiễm độc và tích lũy asen trong cơ thể tại Việt Nam và trên thế giới.

Nghiên cứu và đánh giá mức độ thâm nhiễm asen tại một số địa điểm ô nhiễm thông qua nước uống và thực phẩm, bằng các chỉ thị sinh học và nguồn nước giếng khoan. Qua đó, đề tài đã nghiên cứu và phát triển các vật liệu hấp phụ asen mới trên nền quặng sắt và mangan. Chế tạo mẫu hệ thống lọc asen trong nước giếng khoan và áp dụng thử nghiệm tại địa phương.

 

Để lấy tài liệu toàn văn của đề tài, vui lòng liên hệ qua SĐT: 0252. 3821632 (gặp anh Tâm) hoặc email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Nghiên cứu ứng dụng công nghệ vi sinh và hệ thống thiết bị tiết kiệm năng lượng để xử lý nước thải sinh hoạt đô thị

 1. Tên đề tài: Nghiên cứu ứng dụng công nghệ vi sinh và hệ thống thiết bị tiết kiệm năng lượng để xử lý nước thải sinh hoạt đô thị.
 2. Chủ nhiệm: PGS TS Nguyễn Văn Cách.
 3. Cơ quan chủ trì: Viện Công nghệ Sinh học và Công nghệ Thực phẩm - Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
 4. Năm hoàn thành: 2010
 5. Tên file: 8712_225tr
 6. Số trang: 225
 7. Tóm tắt:

Đề tài góp phần tạo ra cái nhìn tổng quan về công nghệ xử lý nước thải sinh hoạt đô thị tại Việt Nam, đặc biệt là khu vực Hà Nội. Thông qua các phương pháp phân lập vi sinh, thủy phân, xác định các chỉ số,… nghiên cứu các quy trình xử lý nước thải cho đô thị:

+ Xây dựng quy trình công nghệ sản xuất chế phẩm vi sinh xử lý nước thải sinh hoạt đô thị quy mô PILOT: làm tác nhân sinh học cho hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt đô thị của đề tài, với chất lượng chế phẩm tương đương với năng lực xử lý của chế phẩm nhập ngoại và thử nghiệm trên quy mô PILOT 50-100 lít/mẻ.

+ Xây dựng hệ thống xử lý sinh học nước thải sinh hoạt đô thị tiết kiệm năng lượng vận hành: quy mô 50-100m3/ngày đêm sử dụng chế phẩm vi sinh vật nêu trên với hệ thiết bị khuấy trộn - sục khí đảm bảo tiết kiệm ít nhất 30% năng lượng tiêu hao/m3 nước thải trong công đoạn xử lý hiếu khí và thử nghiệm xử lý tại một điểm trên địa bàn đô thị với chất lượng nước sau xử lý đạt tiêu chuẩn nước thải hiện hành TCVN 5945- 2005.

 

Để lấy tài liệu toàn văn của đề tài, vui lòng liên hệ qua SĐT: 0252. 3821632(gặp anh Tâm) hoặc email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Thông báo

047916