Get Adobe Flash player

DANH MỤC KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CHUYỂN GIAO LĨNH VỰC MÔI TRƯỜNG (Cập nhật ngày 30/8/2018)

TT Tên đề tài Chủ nhiệm Năm Tên file Số trang
1 Nghiên cứu quy trình phân tích tỷ số đồng vị và bước đầu áp dụng trong nghiên cứu nguồn gốc ô nhiễm nước ngầm ở Việt Nam Võ Tường Hạnh, KS. 2010 8286_75tr 75
2 Nghiên cứu ứng dụng công nghệ vi sinh và hệ thống thiết bị tiết kiệm năng lượng để xử lý nước thải sinh hoạt đô thị Nguyễn Văn Cách, PGS.TS. 2010 8712_225tr 225
3 Nghiên cứu xây dựng hệ thống thông tin nhằm nâng cao nhận thức về bảo tồn và sử dụng hợp lý nguồn đa dạng sinh học một số đối tượng động vật nuôi và động vật hoang dã tại Việt Nam Trần Thu Lan, ThS. 2010 8163_120tr 120
4 Phát triển và tối ưu hóa các giải pháp loại bỏ ô nhiễm Asen trong nước ngầm cho các hộ nông dân vùng Châu thổ sông Hồng Việt Nam Phạm Hùng Việt, GS.TS. 2011 8830_192tr 192
5 Nghiên cứu sản xuất và ứng dụng các chất hoạt hóa bề mặt sinh học từ vi sinh vật biển trong một số ngành công nghiệp và xử lý môi trường Lại Thúy HIền, PGS.TS. 2010 8598_224tr 224
6 Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo một số thiết bị nhằm hoàn thiện mô hình xử lý chất thải rắn đô thị theo công nghệ seraphin, đảm bảo phù hợp với điều kiện Việt Nam để nhân rộng và áp dụng trong nước Phạm Khắc Hiên, TS. 2009 8169_105tr 105
7 Hoàn thiện thiết bị, công nghệ sản xuất các modul sinh học xử lý nước thải công nghiệp thực phẩm Lê Đức Mạnh, PGS.TS. 2009 8156_253tr 253
8 Xây dựng quy trình hoàn thổ phục hồi môi trường các vùng khai thác các loại hình khoáng sản và hỗ trợ hoàn thổ phục hồi môi trường cho một đơn vị khai thác khoáng sản Lê Minh Châu, KS 2009 7431_120tr 120
9 Xây dựng mô hình ngăn ngừa, giảm thiểu ô nhiễm và hoàn thổ phục hồi môi trường trong khai thác, chế biến sa khoáng ven biển Nguyễn Thuý Lan, TS 2009 7432_90tr 90

Xây dựng mô hình ngăn ngừa, giảm thiểu ô nhiễm và hoàn thổ phục hồi môi trường trong khai thác, chế biến sa khoáng ven biển

 1. Tên đề tài: Xây dựng mô hình ngăn ngừa, giảm thiểu ô nhiễm và hoàn thổ phục hồi môi trường trong khai thác, chế biến sa khoáng ven biển.
 2. Chủ nhiệm: TS Nguyễn Thuý Lan
 3. Cơ quan chủ trì: Viện Khoa học và Công nghệ Mỏ - Luyện kim
 4. Năm hoàn thành: 2009
 5. Tên file: 7432_90tr
 6. Số trang: 90
 7. Tóm tắt:

Nghiên cứu hiện trạng khai thác, chế biến quặng sa khoáng titan và hiện trạng môi trường, hoàn thổ phục hồi môi trường. Xây dựng mô hình ngăn ngừa giảm thiểu ô nhiễm và hoàn thổ phục hồi môi trường cho ngành khai thác và chế biến sa khoáng titan ven biển Việt Nam.

Để lấy tài liệu toàn văn của đề tài, vui lòng liên hệ qua SĐT: 0252. 3821632(gặp anh Tâm) hoặc email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Xây dựng quy trình hoàn thổ phục hồi môi trường các vùng khai thác các loại hình khoáng sản và hỗ trợ hoàn thổ phục hồi môi trường cho một đơn vị khai thác khoáng sản

 1. Tên đề tài: Xây dựng quy trình hoàn thổ phục hồi môi trường các vùng khai thác các loại hình khoáng sản và hỗ trợ hoàn thổ phục hồi môi trường cho một đơn vị khai thác khoáng sản
 2. Chủ nhiệm: KS Lê Minh Châu
 3. Cơ quan chủ trì: Viện Khoa học và Công nghệ Mỏ - Luyện kim
 4. Năm hoàn thành: 2009
 5. Tên file: 7431_120tr
 6. Số trang: 120
 7. Tóm tắt:

Tổng quan về hoàn thổ phục hồi môi trường. Đánh giá, phân loại các nguồn thải rắn, đánh giá khả năng tận thu và sử dụng. Đề xuất các giải pháp hoàn thổ phục hồi môi trường ở các vùng khai thác khoáng sản trước khi có luật bảo vệ môi trường và đã ngừng hoạt động. Nghiên cứu xây dựng quy trình hoàn thổ phục hồi môi trường ở các vùng khai thác và chế biến khoáng sản.

Để lấy tài liệu toàn văn của đề tài, vui lòng liên hệ qua SĐT: 0252. 3821632(gặp anh Tâm) hoặc email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Hoàn thiện thiết bị, công nghệ sản xuất các modul sinh học xử lý nước thải công nghiệp thực phẩm

 1. Tên đề tài: Hoàn thiện thiết bị, công nghệ sản xuất các modul sinh học xử lý nước thải công nghiệp thực phẩm
 2. Chủ nhiệm: PGS TS Lê Đức Mạnh
 3. Cơ quan chủ trì: Viện Công nghiệp thực phẩm
 4. Năm hoàn thành: 2009
 5. Tên file: 8156_253tr
 6. Số trang: 253
 7. Tóm tắt:

Nghiên cứu hoàn thiện các công nghệ sản xuất các modul sinh học xử lý nước thải công nghiệp thực phẩm. Xây dựng mô hình và quy trình công nghệ hệ thống xử lý nước thải kị khí tự động hóa.

Để lấy tài liệu toàn văn của đề tài, vui lòng liên hệ qua SĐT: 0252. 3821632(gặp anh Tâm) hoặc email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo một số thiết bị nhằm hoàn thiện mô hình xử lý chất thải rắn đô thị theo công nghệ seraphin, đảm bảo phù hợp với điều kiện Việt Nam để nhân rộng và áp dụng trong nước

 1. Tên đề tài: Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo một số thiết bị nhằm hoàn thiện mô hình xử lý chất thải rắn đô thị theo công nghệ seraphin, đảm bảo phù hợp với điều kiện Việt Nam để nhân rộng và áp dụng trong nước
 2. Chủ nhiệm: TS Phạm Khắc Hiên
 3. Cơ quan chủ trì: Cty CPCN Môi trường xanh Seraphin
 4. Năm hoàn thành: 2009
 5. Tên file: 8169_105tr
 6. Số trang: 105
 7. Tóm tắt:

Thiết kế các hệ thống, thiết bị và dây chuyền công nghệ và xây dựng các quy trình công nghệ nghiên cứu bao gồm: Phân loại; Tái chế nhựa; Ủ compost và sản xuất phân bón, Đốt rác, Sản xuất RDF.

Để lấy tài liệu toàn văn của đề tài, vui lòng liên hệ qua SĐT: 0252. 3821632(gặp anh Tâm) hoặc email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Thông báo

058403