Get Adobe Flash player

Nghiên cứu cơ sở khoa học mạng thông tin khoa học - công nghệ khu vực Đồng bằng sông Cửu Long

  1. Tên đề tài: Nghiên cứu cơ sở khoa học mạng thông tin khoa học - công nghệ khu vực Đồng bằng sông Cửu Long
  2. Chủ nhiệm: PGS TS Đỗ Văn Xê
  3. Cơ quan chủ trì: Trường đại học Cần Thơ
  4. Năm hoàn thành: 2010
  5. Tên file: 8731_141tr
  6. Số trang: 141
  7. Tóm tắt:

Điều tra, xác định nhu cầu và nội dung thông tin KHCN phục vụ phát triển sản xuất và đời sống cho nhân dân khu vực nông thôn vùng ĐBSCL. Nghiên cứu giải pháp kỹ thuật mạng thông tin (Hệ thống thông tin, cổng thông tin điện tử và mạng máy tính). Nghiên cứu giải pháp nâng cao năng lực khai thác thông tin KHCN phục vụ phát triển sản xuất và đời sống người dân bằng phương tiện CNTT-TT. Nghiên cứu xác định mô hình tổ chức, quản lý, điều hành mạng thông tin KHCN. Xây dựng cơ chế hoạt động mạng thông tin KHCN khu vực ĐBSCL.

Để lấy tài liệu toàn văn của đề tài, vui lòng liên hệ qua SĐT: 0252. 3821632(gặp anh Huy) hoặc email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Thông báo

361431