Get Adobe Flash player

Nghiên cứu thiết kế, chế tạo thử nghiệm máy đo điện trở tiếp đất

  1. Tên đề tài: Nghiên cứu thiết kế, chế tạo thử nghiệm máy đo điện trở tiếp đất
  2. Chủ nhiệm:
  3. Cơ quan chủ trì: Trường Đại học Điện lực
  4. Năm hoàn thành: 2012
  5. Tên file: 1872_94tr
  6. Số trang: 94
  7. Tóm tắt:

Nghiên cứu tìm hiểu hệ thống tiếp đất và phương pháp đo điện trở tiếp đất, điện trở suất của đất. Nghiên cứu, lựa chọn công nghệ và thiết kế chế tạo máy đo điện trở tiếp đất.

Để lấy tài liệu toàn văn của đề tài, vui lòng liên hệ qua SĐT: 0252. 3821632(gặp anh Huy) hoặc email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Thông báo

361322