Get Adobe Flash player

Nghiên cứu thiết kế chế tạo rơle kỹ thuật số thông minh trong hệ thống điện

 1. Tên đề tài: Nghiên cứu thiết kế chế tạo rơle kỹ thuật số thông minh trong hệ thống điện
 2. Chủ nhiệm:
 3. Cơ quan chủ trì: Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghệ Điện tử, Tự động hóa
  1. Năm hoàn thành: 2011
  2. Tên file: 8958_298tr
  3. Số trang: 298
  4. Tóm tắt:

Tìm hiểu tổng quan về các rơle kỹ thuật số thông minh của các hãng sản xuất nổi tiếng trên thế giới, các rơle kỹ thuật số hiện đang được sử dụng trong EVN và nhu cầu sử dụng rơle kỹ thuật số thông minh trên thị trường, đặc biệt là thị trường các hệ thống điện của các công ty trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN). Phân tích tính năng, cấu hình một số chủng loại rơle kỹ thuật số hiện đang được áp dụng trong EVN, từ đó đưa ra cấu hình rơle kỹ thuật số cần chế tạo của đề tài. Chế tạo 01 loại rơle kỹ thuật số có các tính năng tương đương với rơle của Siemens 7UTxx.

(Để lấy tài liệu toàn văn của đề tài, vui lòng liên hệ qua SĐT: 0252. 3821632(gặp anh Huy) hoặc email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Thông báo

361290