Get Adobe Flash player

DANH MỤC KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CHUYỂN GIAO LĨNH VỰC KT ĐIỆN (CẬP NHẬT 30/8/2018)

DANH MỤC KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CHUYỂN GIAO

Lĩnh vực: Kỹ thuật điện

TT Tên đề tài Chủ nhiệm Năm Tên file Số trang
1 Nghiên cứu thiết kế chế tạo rơle kỹ thuật số thông minh trong hệ thống điện Nguyễn Thế Vinh, ThS 2011 8958_298tr 298
2 Nghiên cứu thiết kế, chế tạo thử nghiệm máy đo điện trở tiếp đất Phạm Duy Phong, ThS 2012 1872_94tr 94

Nghiên cứu thiết kế, chế tạo thử nghiệm máy đo điện trở tiếp đất

 1. Tên đề tài: Nghiên cứu thiết kế, chế tạo thử nghiệm máy đo điện trở tiếp đất
 2. Chủ nhiệm:
 3. Cơ quan chủ trì: Trường Đại học Điện lực
 4. Năm hoàn thành: 2012
 5. Tên file: 1872_94tr
 6. Số trang: 94
 7. Tóm tắt:

Nghiên cứu tìm hiểu hệ thống tiếp đất và phương pháp đo điện trở tiếp đất, điện trở suất của đất. Nghiên cứu, lựa chọn công nghệ và thiết kế chế tạo máy đo điện trở tiếp đất.

Để lấy tài liệu toàn văn của đề tài, vui lòng liên hệ qua SĐT: 0252. 3821632(gặp anh Tâm) hoặc email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Nghiên cứu thiết kế chế tạo rơle kỹ thuật số thông minh trong hệ thống điện

 1. Tên đề tài: Nghiên cứu thiết kế chế tạo rơle kỹ thuật số thông minh trong hệ thống điện
 2. Chủ nhiệm:
 3. Cơ quan chủ trì: Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghệ Điện tử, Tự động hóa
  1. Năm hoàn thành: 2011
  2. Tên file: 8958_298tr
  3. Số trang: 298
  4. Tóm tắt:

Tìm hiểu tổng quan về các rơle kỹ thuật số thông minh của các hãng sản xuất nổi tiếng trên thế giới, các rơle kỹ thuật số hiện đang được sử dụng trong EVN và nhu cầu sử dụng rơle kỹ thuật số thông minh trên thị trường, đặc biệt là thị trường các hệ thống điện của các công ty trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN). Phân tích tính năng, cấu hình một số chủng loại rơle kỹ thuật số hiện đang được áp dụng trong EVN, từ đó đưa ra cấu hình rơle kỹ thuật số cần chế tạo của đề tài. Chế tạo 01 loại rơle kỹ thuật số có các tính năng tương đương với rơle của Siemens 7UTxx.

(Để lấy tài liệu toàn văn của đề tài, vui lòng liên hệ qua SĐT: 0252. 3821632(gặp anh Tâm) hoặc email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Thông báo

058395