Get Adobe Flash player

DANH MỤC KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CHUYỂN GIAO LĨNH VỰC KT DÂN DỤNG (cập nhật 30/8/2018)

DANH MỤC KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CHUYỂN GIAO

Lĩnh vực: Kỹ thuật dân dụng

TT Tên đề tài Chủ nhiệm Năm Tên file Số trang
1 Nghiên cứu cơ sở khoa học và giải pháp kỹ thuật nhằm đảm bảo an toàn các công trình xây dựng trong điều kiện thiên tai bất thường vùng Duyên hải miền Trung Nguyễn Văn Mạo, GS.TS 2011 9091_699tr 699

Nghiên cứu cơ sở khoa học và giải pháp kỹ thuật nhằm đảm bảo an toàn các công trình xây dựng trong điều kiện thiên tai bất thường vùng Duyên hải miền Trung

  1. Tên đề tài: Nghiên cứu cơ sở khoa học và giải pháp kỹ thuật nhằm đảm bảo an toàn các công trình xây dựng trong điều kiện thiên tai bất thường vùng Duyên hải miền Trung
  2. Chủ nhiệm: GS TS Nguyễn Văn Mạo
  3. Cơ quan chủ trì: Trường Đại học Thủy lợi Hà Nội
  4. Năm hoàn thành: 2011
  5. Tên file: 9091_699tr
  6. Số trang: 699
  7. Tóm tắt:

Xác định cơ sở khoa học cho việc quy hoạch, thiết kế công trình dân dụng, giao thông thủy lợi thích ứng được với TTBT miền Trung. Đề xuất các giải pháp về quy hoạch, thiết kế và gia cố công trình thích ứng được với TTBT miền Trung.

Để lấy tài liệu toàn văn của đề tài, vui lòng liên hệ qua SĐT: 0252. 3821632(gặp anh Tâm) hoặc email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Thông báo

058426