Get Adobe Flash player

DANH MỤC KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CHUYỂN GIAO LĨNH VỰC CƠ KHÍ(cập nhật 29/8/2018)

DANH MỤC KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CHUYỂN GIAO

Lĩnh vực: Cơ khí

TT Tên đề tài Chủ nhiệm Năm Tên file Số trang
 1 Nghiên cứu thiết kế, chế tạo thiết bị lấy mẫu nước thải theo thời gian và dòng chảy, nhằm xác định chính xác nồng độ các chất ô nhiễm có trong nguồn thải Lưu Ngọc Vĩnh, KS 2011 9000_70tr 70
 2 Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo máy băm thân ngô tươi làm thức ăn ủ men cho bò năng suất 35 tấn/ngày Đoàn Văn Cao, ThS. 2009 7727_39tr 39
 3 Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo máy ép kiện rơm. Đậu Trung Kiên, TS. 2010 8493_30tr 30
 4 Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo máy sấy bã sắn làm thức ăn gia súc Phan Đức Chiến, ThS 2010 9052_48tr 48
5        Nghiên cứu lựa chọn công nghệ, thiết kế, chế tạo các máy để cơ giới hóa canh tác và thu hoạch sẵn ở vùng sản xuất sắn tập trung Hà Đức Thái, TS. 2010 8856_229tr 229
6        Nghiên cứu công nghệ tận dụng vỏ hạt điều sản xuất ván dăm quy mô vừa và nhỏ Bùi Văn ái, TS. 2010 8804_187tr 187
7        Nghiên cứu thiết kế, chế tạo hệ thống máy, thiết bị cắt rong, cỏ dại, vớt bèo tây, rác thải nổi trong lòng kênh, mương, hồ chứa nước. Bùi Trung Thành, ThS 2008 7411_421tr 421
8        Nghiên cứu công nghệ và hệ thống thiết bị để cơ giới hóa thu gom, vận chuyển, rửa, đánh đống muối... tại các đồng muối công nghiệp Bùi Sơn Long, ThS. 2010 8513_501tr 501
9        Nghiên cứu công nghệ và thiét bị thu gom, bảo quản và chế biến rơm rạ sử dụng có hiệu quả Đậu Thế Nhu, TS 2010 8724_257tr 257
10   Nghiên cứu thiết kế, chế tạo tời cấp cứu và tời cấp cứu và tời cứu sinh phục vụ công tác cứu hộ trên biển Nguyễn Văn Bình, KS. 2010 8736_51tr 51
11   Hoàn thiện công nghệ, thiết kế, chế tạo máy tự động tách vỏ hạt điều và máy tự động bóc vỏ lụa nhân điều trong dây chuyền chế biến điều xuất khẩu Nguyễn Đức Thanh 2010 8812_167tr 167
12   Nghiên cứu khảo sát thực trạng đổi mới công nghệ, thiết bị ngành cơ khí chế tạo Việt Nam. Đề xuất giải pháp thúc đẩy đổi mới công nghệ giai đoạn 2010-2020 phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa Đào Duy Trung, TS. 2010 8491_119tr 119

Nghiên cứu khảo sát thực trạng đổi mới công nghệ, thiết bị ngành cơ khí chế tạo Việt Nam. Đề xuất giải pháp thúc đẩy đổi mới công nghệ giai đoạn 2010-2020 phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa

 1. Tên đề tài: Nghiên cứu khảo sát thực trạng đổi mới công nghệ, thiết bị ngành cơ khí chế tạo Việt Nam. Đề xuất giải pháp thúc đẩy đổi mới công nghệ giai đoạn 2010-2020 phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa
 2. Chủ nhiệm: TS Đào Duy Trung
 3. Cơ quan chủ trì: Viện Nghiên cứu Cơ khí
 4. Năm hoàn thành: 2010
 5. Tên file: 8491_119tr
 6. Số trang: 119
 7. Tóm tắt:

Nghiên cứu Thực trạng năng lực và đổi mới công nghệ ngành cơ khí chế tạo giai đoạn 2006-2009. Từ đó, đề xuất giải pháp đổi mới công nghệ, thiết bị đáp ứng sự nghiệp CNH, HĐH đất nước trong tình hình mới.

Để lấy tài liệu toàn văn của đề tài, vui lòng liên hệ qua SĐT: 0252. 3821632(gặp anh Tâm) hoặc email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Hoàn thiện công nghệ, thiết kế, chế tạo máy tự động tách vỏ hạt điều và máy tự động bóc vỏ lụa nhân điều trong dây chuyền chế biến điều xuất khẩu

 1. Tên đề tài: Hoàn thiện công nghệ, thiết kế, chế tạo máy tự động tách vỏ hạt điều và máy tự động bóc vỏ lụa nhân điều trong dây chuyền chế biến điều xuất khẩu
 2. Chủ nhiệm: Nguyễn Đức Thanh
 3. Cơ quan chủ trì: HIỆP HỘI ĐIỀU VIỆT NAM (VINACAS)
 4. Năm hoàn thành: 2010
 5. Tên file: 8812_167tr
 6. Số trang: 167
 7. Tóm tắt:

Nghiên cứu thiết kế Máy tự động tách vỏ hạt Điều và Máy tự động bóc vỏ lụa nhân Điều. Xây dựng Quy trình công nghệ chế biến và chế tạo.

Để lấy tài liệu toàn văn của đề tài, vui lòng liên hệ qua SĐT: 0252. 3821632(gặp anh Tâm) hoặc email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Nghiên cứu thiết kế, chế tạo tời cấp cứu và tời cấp cứu và tời cứu sinh phục vụ công tác cứu hộ trên biển

 1. Tên đề tài: Nghiên cứu thiết kế, chế tạo tời cấp cứu và tời cấp cứu và tời cứu sinh phục vụ công tác cứu hộ trên biển
 2. Chủ nhiệm: KS Nguyễn Văn Bình
 3. Cơ quan chủ trì: VIỆN NGHIÊN CỨU CƠ KHÍ
 4. Năm hoàn thành: 2010
 5. Tên file: 8736_51tr
 6. Số trang: 51
 7. Tóm tắt:

Khảo sát chế độ làm việc của tời cấp cứu và tời cứu sinh. Thuyết minh tính toán, lựa chọn thông số kỹ thuật của tời cấp cứu và tời cứu sinh.

Để lấy tài liệu toàn văn của đề tài, vui lòng liên hệ qua SĐT: 0252. 3821632(gặp anh Tâm) hoặc email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Nghiên cứu công nghệ và thiét bị thu gom, bảo quản và chế biến rơm rạ sử dụng có hiệu quả

 1. Tên đề tài: Nghiên cứu công nghệ và thiét bị thu gom, bảo quản và chế biến rơm rạ sử dụng có hiệu quả
 2. Chủ nhiệm: TS Đậu Thế Nhu
 3. Cơ quan chủ trì: Viện Cơ điện Nông nghiệpvà Công Nghệ sau thu hoạch
 4. Năm hoàn thành: 2010
 5. Tên file: 8724_257tr
 6. Số trang: 257
 7. Tóm tắt:

Nghiên cứu, chế tạo Máy LH thu gom, đóng kiện tròn rơm rạ trên đồng liên hợp với máy kéo; Máy thu gom, đóng kiện vuông rơm rạ trên đồng liên hợp với máy kéo; Máy đóng kiện rơm tròn tự hành; Máy băm rơm và gốc rạ trên đồng làm phân xanh; Máy băm rơm lô, kiện cho thức ăn gia súc; Máy trộn TMR; Thiết bị bao kiện thức ăn. Xây dựng Mô hình thu gom, bảo quản, chế biến thức ăn gia súc và Mô hình thu gom rơm, xử lý rơm, gốc rạ trên đồng tại ĐBSCL.

(Để lấy tài liệu toàn văn của đề tài, vui lòng liên hệ qua SĐT: 0252. 3821632(gặp anh Tâm) hoặc email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Thông báo

058429