Get Adobe Flash player

DANH MỤC KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CHUYỂN GIAO LĨNH VỰC CƠ KHÍ (Cập nhật ngày 31/5/2018)

DANH MỤC KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CHUYỂN GIAO

Lĩnh vực: Cơ khí

 

TT Tên đề tài Chủ nhiệm Năm Tên file Số trang
 1 Nghiên cứu thiết kế, chế tạo thiết bị lấy mẫu nước thải theo thời gian và dòng chảy, nhằm xác định chính xác nồng độ các chất ô nhiễm có trong nguồn thải Lưu Ngọc Vĩnh, KS 2011 9000_70tr 70
Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo máy băm thân ngô tươi làm thức ăn ủ men cho bò năng suất 35 tấn/ngày Đoàn Văn Cao, ThS. 2009 7727_39tr 39
Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo máy ép kiện rơm Đậu Trung Kiên, TS. 2010 8493_30tr 30
Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo máy sấy bã sắn làm thức ăn gia súc Phan Đức Chiến, ThS 2010 9052_48tr 48

Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo máy sấy bã sắn làm thức ăn gia súc

 1. Tên đề tài: Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo máy sấy bã sắn làm thức ăn gia súc
 2. Chủ nhiệm: ThS Phan Đức Chiến
 3. Cơ quan chủ trì: Viện nghiên cứu thiết kế chế tạo máy nông nghiệp
 4. Năm hoàn thành: 2010
 5. Tên file: 9052_48tr
 6. Số trang: 48
 7. Tóm tắt:

Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo máy sấy bã sắn làm thức ăn gia súc đảm bảo năng suất, chất lượng sản phẩm, tiết kiệm nhiệt năng, chi phí, đảm bảo nâng cao hiệu quả kinh tế của sản phẩm. Đồng thời, góp phần đáng kể vào việc hạn chế ô nhiễm môi trường do bã sắn gây ra.

 

(Để lấy tài liệu toàn văn của đề tài, vui lòng liên hệ qua SĐT: 0252. 3821632 (gặp anh Tâm) hoặc email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo máy ép kiện rơm

 1. Tên đề tài: Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo máy ép kiện rơm.
 2. Chủ nhiệm: TS Đậu Trung Kiên
 3. Cơ quan chủ trì: Viện nghiên cứu thiết kế chế tạo máy nông nghiệp
 4. Năm hoàn thành: 2010
 5. Tên file: 8493_30tr
 6. Số trang: 30
 7. Tóm tắt:

Thiết kế, chế tạo máy ép kiện rơm kiểu Rulô để thu gom rơm làm nguyên liệu, giúp chủ động hơn trong quá trình sản xuất nông nghiệp.

 

(Để lấy tài liệu toàn văn của đề tài, vui lòng liên hệ qua SĐT: 0252. 3821632(gặp anh Tâm) hoặc email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo máy băm thân ngô tươi làm thức ăn ủ men cho bò năng suất 35 tấn/ngày

 1. Tên đề tài: Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo máy băm thân ngô tươi làm thức ăn ủ men cho bò năng suất 35 tấn/ngày
 2. Chủ nhiệm: ThS Đoàn Văn Cao
 3. Cơ quan chủ trì: Viện nghiên cứu thiết kế chế tạo máy nông nghiệp
 4. Năm hoàn thành: 2009
 5. Tên file: 7727_39tr
 6. Số trang: 39
 7. Tóm tắt:

Thiết kế chế tạo máy băm thân ngô non phục vụ cho các cơ sở chăn nuôi, phù hợp với điều kiện của Việt Nam, cho chất lượng sản phẩm tốt, giảm chi phí năng lượng, nhân công cắt thái.

 

(Để lấy tài liệu toàn văn của đề tài, vui lòng liên hệ qua SĐT: 0252. 3821632(gặp anh Tâm) hoặc email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Nghiên cứu thiết kế, chế tạo thiết bị lấy mẫu nước thải theo thời gian và dòng chảy, nhằm xác định chính xác nồng độ các chất ô nhiễm có trong nguồn thải

1.      Tên đề tài: Nghiên cứu thiết kế, chế tạo thiết bị lấy mẫu nước thải theo thời gian và dòng chảy, nhằm xác định chính xác nồng độ các chất ô nhiễm có trong nguồn thải

2.      Chủ nhiệm: KS Lưu Ngọc Vĩnh

3.      Cơ quan chủ trì: Công ty CP Thiết kế công nghiệp hoá chất

4.      Năm hoàn thành: 2011

5.      Tên file: 9000_70tr

6.      Số trang: 70

7.      Tóm tắt:

Đề tài cung cấp cái nhìn tổng quan về tình hình sản xuất và tiêu thụ thiết bị lấy mẫu nước thải trên thế giới và tại Việt Nam. Đồng thời giới thiệu về thiết bị lấy mẫu nước thải tự động và các yếu tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn chủng loại, thiết kế phù hợp với điều kiện Việt Nam. Từ đó tính toán công nghệ thiết kế thiết bị lấy mẫu nước thải tự động theo thời gian và theo dòng chảy. Xây dựng hệ thống điều khiển và quy trình vận hành của thiết bị lấy mẫu nước thải tự động.

 

 (Để lấy tài liệu toàn văn của đề tài, vui lòng liên hệ qua SĐT: 0252. 3821632 (gặp anh Tâm) hoặc email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

1.      Tên đề tài: Nghiên cứu thiết kế, chế tạo thiết bị lấy mẫu nước thải theo thời gian và dòng chảy, nhằm xác định chính xác nồng độ các chất ô nhiễm có trong nguồn thải

2.      Chủ nhiệm: KS Lưu Ngọc Vĩnh

3.      Cơ quan chủ trì: Công ty CP Thiết kế công nghiệp hoá chất

4.      Năm hoàn thành: 2011

5.      Tên file: 9000_70tr

6.      Số trang: 70

7.      Tóm tắt:

Đề tài cung cấp cái nhìn tổng quan về tình hình sản xuất và tiêu thụ thiết bị lấy mẫu nước thải trên thế giới và tại Việt Nam. Đồng thời giới thiệu về thiết bị lấy mẫu nước thải tự động và các yếu tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn chủng loại, thiết kế phù hợp với điều kiện Việt Nam. Từ đó tính toán công nghệ thiết kế thiết bị lấy mẫu nước thải tự động theo thời gian và theo dòng chảy. Xây dựng hệ thống điều khiển và quy trình vận hành của thiết bị lấy mẫu nước thải tự động.

 

(Để lấy tài liệu toàn văn của đề tài, vui lòng liên hệ qua SĐT: 0252. 3821632 (gặp anh Tâm) hoặc email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Thông báo

047900