Get Adobe Flash player

DANH MỤC KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CHUYỂN GIAO CN HÓA CHẤT (Cập nhật 31/5/2018)

DANH MỤC KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CHUYỂN GIAO

Lĩnh vực: CN Hóa chất

TT

Tên đề tài

Chủ nhiệm

Năm

Tên file

Số trang

1

Nghiên cứu hoàn thiện quy trình công nghệ sản xuất tá dược từ nguồn nguyên liệu xenluloza và các loại tinh bột sắn có trong nước

Vũ Văn Hà, ThS

2011

8944_256tr

256

2

Nghiên cứu sản xuất và sử dụng phân bón lá Bio-Nunnia có thành phần chiết xuất từ  thực vật

Nguyễn Trâm Anh, ThS

2010

8069_118tr

118

3

Nghiên cứu tổng hợp và sử dụng một số chất có nguồn gốc tự nhiên làm tăng hiệu lực sinh học của thuốc trừ sâu BT

Hoàng Thân Hoài Thu, ThS

2011

9016_61tr

61

4         

Nghiên cứu tạo enzyme tái tổ hợp thủy phân lignocelluloses phục vụ sản xuất cồn nhiên liệu

Tô Kim Anh, PGS.TS.

2010

8373_372tr

372

5         

Nghiên cứu công nghệ và hệ thống thiết bị sản xuất cồn nhiên liệu từ phế phụ phẩm nông nghiệp

Vũ Nguyên Thành, PGS.TS

2010

8490_224tr

224

6         

Nghiên cứu thiết kế, và chế tạo hệ thống thiết bị tự động tinh luyện cồn để sản xuất xăng pha cồn với công suất tối thiểu 2000 lít cồn 99,5

Huỳnh Quyền, TS.

2010

8487_191tr

191

Nghiên cứu thiết kế, và chế tạo hệ thống thiết bị tự động tinh luyện cồn để sản xuất xăng pha cồn với công suất tối thiểu 2000 lít cồn 99,5

 1. Tên đề tài: Nghiên cứu thiết kế, và chế tạo hệ thống thiết bị tự động tinh luyện cồn để sản xuất xăng pha cồn với công suất tối thiểu 2000 lít cồn 99,5
 2. Chủ nhiệm: TS Huỳnh Quyền
 3. Cơ quan chủ trì: Trường ĐH Bách Khoa Tp. HCM
 4. Năm hoàn thành: 2010
 5. Tên file: 8487_191tr
 6. Số trang: 191
 7. Tóm tắt:

Nghiên cứu, chế tạo hệ thống thiết bị tự động tinh luyện cồn để sản xuất xăng pha cồn với công suất tối thiểu 2000 lít cồn (99,5%)/ngày bằng công nghệ rây phân tử.

(Để lấy tài liệu toàn văn của đề tài, vui lòng liên hệ qua SĐT: 0252. 3821632(gặp anh Tâm) hoặc email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Nghiên cứu công nghệ và hệ thống thiết bị sản xuất cồn nhiên liệu từ phế phụ phẩm nông nghiệp

 1. Tên đề tài: Nghiên cứu công nghệ và hệ thống thiết bị sản xuất cồn nhiên liệu từ phế phụ phẩm nông nghiệp
 2. Chủ nhiệm: PGS TS Vũ Nguyên Thành
 3. Cơ quan chủ trì: Viện Công nghiệp Thực phẩm
 4. Năm hoàn thành: 2010
 5. Tên file: 8490_224tr
 6. Số trang: 224
  1. Tóm tắt:

Nghiên cứu quy trình công nghệ và xây dựng hệ thống thiết bị sản xuất cồn nhiên liệu từ phế phụ phẩm nông nghiệp, gồm: Phương pháp thủy phân nguyên liệu thu hồi xylose từ phế phụ phẩm nông nghiệp, Phương pháp khử độc dịch thủy phân hemicellulose, Quy trình công nghệ thủy phân cellulose từ phế phụ phẩm nông nghiệp bằng vi sinh vật kết hợp enzyme, Quy trình công nghệ sản xuất cồn nhiên liệu từ phế phụ phẩm nông nghiệp.

(Để lấy tài liệu toàn văn của đề tài, vui lòng liên hệ qua SĐT: 0252. 3821632(gặp anh Tâm) hoặc email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Nghiên cứu tạo enzyme tái tổ hợp thủy phân lignocelluloses phục vụ sản xuất cồn nhiên liệu

 1. Tên đề tài: Nghiên cứu tạo enzyme tái tổ hợp thủy phân lignocelluloses phục vụ sản xuất cồn nhiên liệu
 2. Chủ nhiệm: PGS TS Tô Kim Anh
 3. Cơ quan chủ trì: Viện CNSH-CNTP - Trường ĐH Bách khoa Hà Nội
 4. Năm hoàn thành: 2010
 5. Tên file: 8373_372tr
 6. Số trang: 372
  1. Tóm tắt:

Nghiên cứu tạo chủng tái tổ hợp tổng hợp enzym thuỷ phân lignocellulose. Nghiên cứu quy trình sản xuất chế phẩm enzym tái tổ hợp thuỷ phân lignocellulose và đánh giá hiệu quả thuỷ phân lignocellulose của chế phẩm enzym tái tổ hợp.

(Để lấy tài liệu toàn văn của đề tài, vui lòng liên hệ qua SĐT: 0252. 3821632(gặp anh Tâm) hoặc email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Nghiên cứu sản xuất và sử dụng phân bón lá Bio-Nunnia có thành phần chiết xuất từ thực vật

 1. Tên đề tài: Nghiên cứu sản xuất và sử dụng phân bón lá Bio-Nunnia có thành phần chiết xuất từ thực vật
 2. Chủ nhiệm: ThS Nguyễn Trâm Anh
 3. Cơ quan chủ trì: Trung tâm Sinh học Thực nghiệm
 4. Năm hoàn thành: 2010
 5. Tên file: 8069_118tr
 6. Số trang: 118
 7. Tóm tắt:

Nghiên cứu hiệu quả phân bón lá Bio-hunnia trên một số loại cây trồng như: cà chua, súp lơ, dưa hấu. Đề xuất quy trình sử dụng phân bón lá Bio-hunnia đối với cà chua, súp lơ, dưa hấu.

 

(Để lấy tài liệu toàn văn của đề tài, vui lòng liên hệ qua SĐT: 0252. 3821632(gặp anh Tâm) hoặc email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Thông báo

058404