Get Adobe Flash player

Tài liệu lĩnh vực sinh học ( cập nhật ngày 1/6/2018)

31. Nghiên cứu ảnh hưởng của chế độ sục khí đến hiệu quả xử lý cod, nito trong nước thải chăn nuôi lợn sau xử lý yếm khí bằng phương pháp lọc sinh học ngập nước. / Đặng Thị Hồng Phương // Khoa học. - 2016. -no. 2. -tr. 22-29. -ISSN. 2354-1431
Ký hiệu kho : TTKHCNQG, CVv444
32. Thời điểm dừng / Nguyễn Kim Điện // Khoa học. - 2016. -no. 2. -tr. 39-45. -ISSN. 2354-1431
Ký hiệu kho : TTKHCNQG, CVv444

Đọc tiếp...

Tài liệu lĩnh vực sinh học ( cập nhật ngày 1/5/2018)

21. Quản lý đất bãi bồi, mặt nước ven biển tiềm năng lớn nhưng quản lý lỏng / Trần Thị Thu Trang // Tài nguyên và Môi trường. - 2017. -no. 12. -tr. 39-40. -ISSN. 1859-1477
Ký hiệu kho : TTKHCNQG, CVv269
22. Hiện trạng thảm thực vật khu vực khai thác titan huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định / Đặng Vũ Bích Hạnh; Nguyễn Thị Thúy Hằng; Lại Duy Phương; Trịnh Thị Bích Huyền; Đặng Vũ Xuân Huyên // Tài nguyên và Môi trường. - 2017. -no. 13. -tr. 27-29. -ISSN. 1859-1477
Ký hiệu kho : TTKHCNQG, CVv269

Đọc tiếp...

Tài liệu lĩnh vực sinh học ( cập nhật ngày 1/4/2018)

11. Đặc tính phát thải của động cơ diesel khi sử dụng nhiên liệu dimethyl ether (DME) được sản xuất từ khí cacbonic (CO2) / Nguyễn Lan Hương; Hoàng Anh Tuấn; Lê Văn Vang // Khoa học Công nghệ Giao thông vận tải. - 2017. -no. 23. -tr. 23-27. -ISSN. 1859-4263
Ký hiệu kho : TTKHCNQG, CVt11
12. Nghiên cứu tính năng làm việc và phát thải của xe gắn máy khi chuyển sang sử dụng xăng sinh học E10 / Hoàng Anh Tuấn; Nguyễn Lan Hương; Trần Quang Vinh // Khoa học Công nghệ Giao thông vận tải. - 2017. -no. 23. -tr. 33-37. -ISSN. 1859-4263
Ký hiệu kho : TTKHCNQG, CVt11

Đọc tiếp...

Tài liệu lĩnh vực sinh học ( cập nhật ngày 1/3/2018)

1. ảnh hưởng của tỷ lệ phối trộn chất thải rắn hữu cơ với phân bùn bể tự hoại đến hiệu suất tạo khí sinh học trong điều kiện lên men ấm / Hoàng Lê Phương; Nguyễn Thị Kim Thái // Xây dựng. - 2017. -no. 589. -tr. 28-30. -ISSN. 0866-0762
Ký hiệu kho : TTKHCNQG, CVv21

 

2. Đặc tính phát thải của động cơ diesel khi sử dụng nhiên liệu dimethyl ether (DME) được sản xuất từ khí cacbonic (CO2) / Nguyễn Lan Hương; Hoàng Anh Tuấn; Lê Văn Vang // Khoa học Công nghệ Giao thông vận tải. - 2017. -no. 23. -tr. 23-27. -ISSN. 1859-4263
Ký hiệu kho : TTKHCNQG, CVt11

Đọc tiếp...

Thông báo

043730