Get Adobe Flash player

Tài liệu lĩnh vực kỹ thuật công nghệ ( cập nhật ngày 1/6/2018)

31. Về công tác nghiên cứu khoa học kỹ thuật công nghệ Công ty Tha Uông Bí / Nguyễn Đức Cảnh // Hội nghị Khoa học Kỹ thuật Mỏ toàn quốc lần thứ XVII: Tuyển tập báo cáo khoa học. - 2006. -no. 0. -tr. 161-162.
Ký hiệu kho : TTKHCNQG, Vđ 197/2006
32. Đánh giá áp dụng công nghệ cơ giới hoá khấu than tại Công ty than Khe Chàm / Lê Việt Quang // Hội nghị Khoa học Kỹ thuật Mỏ toàn quốc lần thứ XVII: Tuyển tập báo cáo khoa học. - 2006. -no. 0. -tr. 324-327.

Đọc tiếp...

Tài liệu lĩnh vực kỹ thuật công nghệ ( cập nhật ngày 1/5/2018)

21. Nghiên cứu khả năng áp dụng các giải pháp cơ giới hoá nhằm nâng cao năng lực vận tải tại các mỏ kẽm chì Chợ Điền và Làng Hích / Trương Đức Dư; Vũ Văn Hội // Thông tin Khoa học Công nghệ Mỏ. - 2011. -no. 10. -tr. 10-14. -ISSN. 1859-0063
Ký hiệu kho : TTKHCNQG, CVv192
22. Nghiên cứu đề xuất các giải pháp kỹ thuật công nghệ khai thác các vỉa than mỏng nhằm huy động tối đa tài nguyên, nâng cao mức độ an toàn, hiệu quả sản xuất / Phùng Mạnh Đắc ; Nguyễn Anh Tuấn ; Nhữ Việt Tuấn // Thông tin Khoa học công nghệ mỏ. - 2010. -no. 1. -tr. 1-6. -ISSN. 1859-0063
Ký hiệu kho : TTKHCNQG, CVv 192

Đọc tiếp...

Tài liệu lĩnh vực kỹ thuật công nghệ ( cập nhật ngày 1/4/2018)

11. Những cơ hội tiết kiệm năng lượng tại cá nhà máy sản xuất xi măng thuộc tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam / Vũ Thế Nam; Phạm Anh Hải // Thông tin Khoa học Công nghệ Mỏ. - 2014. -no. 11. -tr. 34-37. -ISSN. 1859-0063
Ký hiệu kho : TTKHCNQG, CVv149
12. Quản trị nguồn nhân lực tại trường Đại học Kinh tế-Kỹ thuật Công nghệp / Nguyễn Như Vĩnh // TC Công thương. - 2014. -no. 6. -tr. 62-63. -ISSN. 0866-7756
Ký hiệu kho : TTKHCNQG, CVv 146

Đọc tiếp...

Tài liệu lĩnh vực kỹ thuật công nghệ ( cập nhật ngày 1/3/2018)

1. ứng dụng Marketing nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại Việt Nam: Thực trạng và giải pháp / Nguyễn Viết Lâm // Tạp chí Khoa học Thương mại. - 2017. -no. 105. -tr. 2-11. -ISSN. 1859-3666
Ký hiệu kho : TTKHCNQG, CVv286
2. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến ý định khởi nghiệp kinh doanh của sinh viên trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ Cần Thơ / Phan Anh Tú; Trần Quốc Huy // Khoa học (Đại học Cần Thơ). - 2017. -no. 48D. -tr. 96-103. -ISSN. 1859-2333
Ký hiệu kho : TTKHCNQG, CVv403

Đọc tiếp...

Thông báo

043729