Get Adobe Flash player

Hệ thống đánh dấu mã vạch DNA mini để xác thực các sản phẩm các đã qua chế biến. Phần 10

Tất cả các sản phẩm có mã vạch có thể được xác định là các loài được liệt kê trên nhãn sản phẩm trừ ba trường hợp liên quan đến sản phẩm cá ngừ (xem bên dưới) và trong hai trường hợp phát hiện ra có sự thay thế loài (Bảng 3). Thay thế loài là một hình thức gian lận hải sản, trong đó hải sản bị nhầm lẫn với các sản phẩm nhập khẩu hoặc xuất khẩu. Trong một trường hợp thay thế loài được phát hiện bằng các mã vạch mini, một mẫu được ghi nhãn là “Cá hồi Alaska tự nhiên” (RB-1_102) đã được tìm thấy là gắn sai nhãn mác. Mẫu này được mong đợi là một loài cá hồi Thái Bình Dương

Đọc tiếp...

Hệ thống đánh dấu mã vạch DNA mini để xác thực các sản phẩm các đã qua chế biến. Phần 9

Kết quả và thảo luận

Trong số 44 sản phẩm chế biến được kiểm định với các bộ mồi mã vạch mini, có 41 sản phẩm (93,2%) có thể tạo được mã vạch mini với ít nhất một bộ mồi. Ba mẫu (RB-1_94, RB-1_104, và RB-2_114) là âm tính trong cả mã vạch chuẩn và mã vạch mini với tất cả các mồi (Bảng 3). Các mẫu này được dán nhãn là sản phẩm cá ngừ (2 túi chịu nhiệt có cá ngừ nhạt và 1 hộp cá ngừ vây dài) và chứa nhiều chất phụ gia. Mặc dù chúng cho thấy một số thành công khuếch đại với các mồi mã vạch mini, tất cả các amplicon tạo ra không thành công ở giai đoạn sắp xếp chuỗi. Hai trong số những mẫu này được ướp với nước chanh hoặc nước sốt ngọt và cay, có thể can thiệp

Đọc tiếp...

Hệ thống đánh dấu mã vạch DNA mini để xác thực các sản phẩm các đã qua chế biến. Phần 8

Kết quả và thảo luận

Nghiên cứu trước đây đã cho thấy khả năng áp dụng phương pháp tiếp cận tạo mã vạch mini trong các nhóm sinh vật khác nhau21,34,35. Hơn nữa, nó chỉ ra rằng thông tin trình tự của bất kỳ 100 cơ sở hoặc nhiều hơn trong vùng mã vạch COI tiêu chuẩn có thể phân biệt đến 91-94% các loài trong các nhóm phân loại khác nhau24, 25,36. Ở đây, chúng tôi đã phát triển mồi để khuếch đại 6 mã vạch mini cho các loài cá thương mại, dựa trên các loài được mô tả trong Danh mục Thủy sản của FDA. Kích thước đoạn mục tiêu nằm trong khoảng 127 bp và 314 bp (Hình 2). Khi so sánh in silico sử dụng các mã vạch DNA từ mẫu cá FDA chứng thực đại diện cho 124 chi và 200 loài,

Đọc tiếp...

Hệ thống đánh dấu mã vạch DNA mini để xác thực các sản phẩm các đã qua chế biến. Phần 7

Kết quả và thảo luận

Các mã vạch DNA có độ dài đầy đủ (652 bp) có thể được phục hồi bằng việc sử dụng các mồi cá mới được thiết kế (Fish UnivF và Fish UnivR) của 86 trong số 88 loài cá (93 trong số 96 mẫu) trong bộ sưu tập mẫu mô cá đã chứng thực thu thập được từ FDA. Cả hai cường độ cao điểm và chất lượng sắp xếp chuỗi của các mã vạch tạo ra được so sánh với các chuỗi tự tạo ra với các cocktail mồi27 được sử dụng trước đó.

Đọc tiếp...

Hệ thống đánh dấu mã vạch DNA mini để xác thực các sản phẩm các đã qua chế biến. Phần 6

Vật liệu và Phương pháp

Chiến lược Tối ưu hóa PCR mã vạch mini. Các điều kiện khuếch đại đối với tất cả các bộ mồi đã được thử nghiệm bằng cách sử dụng một phương pháp tiếp cận PCR độ dốc trong khoảng nhiệt độ ủ lớn (43-60°C). Thành phần của các phản ứng khuếch đại, các điều kiện khuếch đại PCR (trừ nhiệt độ ủ), và các điều kiện sắp xếp chuỗi giống như những gì được sử dụng trước đây để khuếch đại và lập trình tự chuỗi của mã vạch đủ dài. Nhiệt độ ủ tối ưu của mỗi mồi được xác định dựa trên các kết quả của quá trình

Đọc tiếp...

Thông báo

361356