Get Adobe Flash player

Từ ven biển đến đất liền: Mở rộng nghề nuôi tôm thích ứng biến đổi khí hậu ở Bangladesh. Phần 7

Độ mặn

Hầu hết nông dân được khảo sát (97%) bày tỏ mối quan tâm về độ mặn của nước đã dẫn đến thay đổi môi trường vật lý của các trại nuôi tôm đang dần dần gây độc cho các sinh vật nước ngọt. Sự gia tăng độ mặn đã có tác động bất lợi lên hệ sinh thái của các trại nuôi tôm, do đó làm giảm sự sẵn có của các loài thủy sinh vật, bao gồm cua, cá, ếch, nhuyễn thể, ốc sên và rùa. Hệ sinh thái của các trang trại nuôi tôm ngày càng trở nên bị đe doạ bởi sự mất đa dạng sinh học thủy sản có vai trò quan trọng trong việc duy trì các dịch vụ hệ sinh thái

Đọc tiếp...

Từ ven biển đến đất liền: Mở rộng nghề nuôi tôm thích ứng biến đổi khí hậu ở Bangladesh. Phần 6

Tác động của biến đổi khí hậu đối với nghề nuôi tôm

Biến đổi khí hậu có ảnh hưởng lớn đến nghề nuôi tôm ở khu vực nghiên cứu. Tác động của biến đổi khí hậu đối với nghề nuôi tôm đã được mô tả bởi các biến số khí hậu khác nhau. Ma trận so sánh cặp đôi cho thấy độ mặn là biến số khí hậu có ý nghĩa nhất ảnh hưởng đến nghề nuôi tôm, kế đến là ngập lụt vùng duyên hải, lốc xoáy, nước biển dâng, nhiệt độ nước, hạn hán và lượng mưa (Bảng 1).

Đọc tiếp...

Từ ven biển đến đất liền: Mở rộng nghề nuôi tôm thích ứng biến đổi khí hậu ở Bangladesh. Phần 5

Việc xác nhận thông tin thu thập được đã được thực hiện thông qua các cuộc phỏng vấn kiểm tra chéo với những người cung cấp thông tin quan trọng được biết là có kiến ​​thức đặc biệt về tác động của biến đổi khí hậu đối với nghề nuôi tôm và dự kiến ​​sẽ có thể trả lời các câu hỏi về cơ hội và thách thức đối với việc chuyển đổi nghề nuôi tôm . Các cuộc phỏng vấn kiểm tra chéo đã được tiến hành với những cán bộ ngành thủy sản trong chính phủ, các nhà nghiên cứu, các nhà hoạch định chính sách và các nhân viên của tổ chức phi chính phủ (NGO) có liên quan. Tổng cộng có 30 người cung cấp thông tin chính được phỏng vấn trong các lĩnh vực hoạt động của họ.

Đọc tiếp...

Từ ven biển đến đất liền: Mở rộng nghề nuôi tôm thích ứng biến đổi khí hậu ở Bangladesh. Phần 4

Khảo sát thực địa

Khảo sát thực địa đã được tiến hành trong khoảng 6 tháng từ tháng 7 đến tháng 12 năm 2013. Sự kết hợp các phương pháp có sự tham gia, định tính và định lượng được sử dụng để thu thập dữ liệu ban đầu, bao gồm: (1) phỏng vấn, (2) thảo luận nhóm trọng tâm (FGD) , (3) các cuộc phỏng vấn thông tin chính, và (4) quá trình phân cấp phân loại (AHP). Các phương pháp khác nhau được sử dụng cho phép đạc tam giác (triangualtion) trong thu thập dữ liệu.

Đọc tiếp...

Từ ven biển đến đất liền: Mở rộng nghề nuôi tôm thích ứng biến đổi khí hậu ở Bangladesh. Phần 3

Địa điểm nghiên cứu

            Nghiên cứu ban đầu đã được tiến hành tại huyện Bagerhat[2] với sự nóng lên mạnh mẽ có thể làm cho gió mùa chuyển sang chế độ khô, dẫn đến giảm lượng mưa và gây ra hạn hán nghiêm trọng (Conway và Waage, 2010).

Sự khác biệt về lượng mưa đã làm tăng nguy cơ cả lũ lụt và hạn hán ở vùng duyên hải Bangladesh. Bangladesh nằm trong vùng có lượng mưa lớn do quốc gia này nằm trong vành đai gió mùa với dãy Himalayas ở phía bắc và Vịnh Bengal ở phía nam. Lượng mưa lớn đã khiến Bangladesh trở thành một trong những quốc gia ẩm ướt nhất thế giới. Bangladesh được gọi là “vùng đất của những con sông” vì đất nước này có hơn 700 con sông.

Đọc tiếp...

Thông báo

361361