Get Adobe Flash player

DANH MỤC BÀI TRÍCH NGÀNH KINH TẾ 2010

DANH MỤC BÀI TRÍCH NGÀNH KINH TẾ 2010

STT TIÊU ĐỀ Link Download
 1 Bán phá giá và các biện pháp đối phó của doanh nghiệp Việt Nam trong thời gian tới PDF
Bàn tiếp về chiến lược phát triển đất nước PDF
Các yếu tố tác động đến hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp FDI trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh PDF
Cần một sân chơi bình đẳng hơn cho doanh nghiệp PDF
Chính sách tài chính: Năng động hơn trong thời hậu khủng hoảng PDF
Chưa thể lạc quan với việc kiềm chế tái lạm phát cao PDF
Đặc điểm biến động CPI năm 2009 và dự báo quý I/2010 PDF
Đầu tư quốc tế năm 2009. Đặc điểm và triển vọng PDF
Đầu tư trực tiếp của liên minh châu Âu vào Việt Nam: thực trạng và triển vọng PDF
10  Để cơ chế lãi suất thỏa thuận trung và dài hạn đi vào thực tiễn PDF
11  Điều chỉnh không gian tài khoá để phát triển bền vững ở Việt Nam PDF
12  Điều hành chính sách kinh tế vĩ mô trong năm 2009 đã tác động tới tâm lý, kỳ vọng về tỷ giá như thế nào PDF
13  Dự báo kinh tế thế giới sau khủng hoảng và tái cơ cấu các nền kinh tế PDF
14  Giải pháp đa dạng hoá sản phẩm dịch vụ ngân hàng trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế PDF
15  Giải pháp nâng cao giá trị xuất khẩu cà phê Việt Nam giai đoạn 2010-2015 PDF
16  Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ người tiêu dùng PDF
17  Hoạt động chứng thực cần tiếp tục đổi mới PDF
18  Hoạt động xúc tiến đầu tư ở Việt Nam: vấn đề tổ chức và tài chính PDF
19  Kinh tế Mỹ 2009: Khủng hoảng và vượt qua khủng hoảng PDF
20  Kinh tế thế giới 2009 và triển vọng 2010 PDF

Thông báo

361331