Get Adobe Flash player

Hướng dẫn đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN theo Quyết định số 15/QĐ-UBND

Để đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN, các đơn vị cần chuẩn bị hồ sơ như sau:

  1. Đối với các nhiệm vụ KH&CN sử dụng ngân sách nhà nước:
TT Yêu cầu hồ sơ Ghi chú
          1            01 Phiếu đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ theo Mẫu 5 . Cần 01 phiếu đăng ký (nếu in 1 mặt phải có dấu gíap lai)
          2            02 bản giấy Báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện nhiệm vụ (1 cho Trung tâm lưu giữ và 1 cho Cục Thông tin lưu giữ).

- Tài liệu giấy đóng bìa cứng, gáy vuông.

- Trên trang bìa lót bên trong có xác nhận của cá nhân, tổ chức chủ trì nhiệm vụ về việc đã hoàn thiện kết quả thực hiện nhiệm vụ sau khi nghiệm thu chính thức.

          3          01 bản giấy Báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ
          4            01 bản điện tử Báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện nhiệm vụ.

Cần 02 CD, nội dung trong 2 CD là giống nhau, gồm:

+ 01 bản điện tử Báo cáo tổng hợp

+01 bản điện tửBáo cáo tóm tắt

+ 01 bản điện tử Phụ lục (nếu có).

01 bản điện tửBáo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ.
01 bản điện tử Phụ lục tổng hợp số liệu điều tra, khảo sát, bản đồ, bản vẽ, ảnh, tài liệu đa phương tiện, phần mềm (nếu có).
Bản điện tử phải sử dụng định dạng (.pdf) và phông chữ (Time New Roman).
Bản điện tử phải thể hiện đúng với bản giấy, được ghi trên đĩa quang và không được đặt mật khẩu.
          5            01 bản sao Biên bản họp Hội đồng nghiệm thu
          6            Văn bản xác nhận về sự thoả thuận của các tác giả về việc sắp xếp thứ tự tên trong danh sách tác giả thực hiện nhiệm vụ (nếu có).
          7            Đơn đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp (nếu có) kèm theo bản chính.
          8            01 Phiếu mô tả công nghệ theo Mẫu 8 tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này đối với nhiệm vụ KHCN mà sản phẩm bao gồm quy trình công nghệ.

 

2. Đối với các nhiệm vụ KH&CN không sử dụng ngân sách nhà nước:

TT Yêu cầu hồ sơ Ghi chú
          1            01 Phiếu đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ theo Mẫu 6 . - Cần 01 phiếu đăng ký (nếu in 1 mặt phải có dấu gíap lai)
          2            01 bản giấy Báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện nhiệm vụ

- Tài liệu giấy đóng bìa cứng, gáy vuông.

- Trên trang bìa lót bên trong có xác nhận của cá nhân, tổ chức chủ trì nhiệm vụ

          3            01 văn bản chứng nhận kết quả đã được công nhận của cơ quan quản lýnhà nước về khoa học và công nghệ có thẩm quyền - Văn bản chứng nhận kết quả của Sở KH&CN.

 

3. Đối với đăng ký thông tin kết quả nghiên cứu và phát triển công nghệ được mua bằng ngân sách nhà nước:

TT Yêu cầu hồ sơ Ghi chú
          1            01 Phiếu đăng ký theo Mẫu 7 . - Mỗi nhiệm vụ KH&CN là 01 phiếu đăng ký (nếu in 1 mặt phải có dấu gíap lai)

 

---------------------------------------------

CÁCH THỨC NỘP HỒ SƠ ĐĂNG KÝ KẾT QUẢ NHIỆM VỤ KH&CN:

Sau khi chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo hướng dẫn trên, tổ chức/ cá nhân mang trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Trung tâm hành chính công tỉnh Bình Thuận (Số 24, đường Nguyễn Tất Thành, TP. Phan Thiết)  - Bộ phận một cửa của Sở Khoa học và Công nghệ để nộp hồ sơ. Bộ phận một cửa sẽ trả về cho tổ chức/ cá nhân phiếu biên nhận, trên đó có thông tin thời gian trả kết quả, mã số hồ sơ (có thể tra cứu tình trạng xử lý hồ sơ thông qua mã số này trên website http://dichvucong.binhthuan.gov.vn/ ). Đến ngày hẹn nhận kết quả, tổ chức/ cá nhân đến Trung tâm hành chính công của tỉnh và đưa giấy tiếp nhận tại bộ phận Trả kết quả để nhận Giấy chứng nhận. 

Thông báo

361449